Ubezpieczenie dzieci

  Chętni rodzice mogą ubezpieczyć dziecko NNW w TU Compensa

1. Polisa jest dostępna Rodzicom  na stronie: https://szkola.compensa.pl

2. Hasło do polisy 554512

3. Składka za 1 osobę wynosi 25,00 zł 

4. Ubezpieczenie jest  do dnia 31.08.2022r. 

5. Ubezpieczenie jest online – po wyborze oferty Compensy Szkoła dostaje i przekazuje zainteresowanym uczniom kod dostępu do strony https://szkola.compensa.pl/

Gdzie rodzic podaje swoje dane, dane dziecka, i opłaca składkę online przez PayU.

6. Szkody zgłaszamy:

- Osobiście w oddziale Compensy – Białystok, ul. Mazowiecka 48, tel.  85 676 08 08
- Infolinia Compensy tel. 22 501 61 00
- Poprzez stronę internetową www.compensa.pl  - zakładka zgłoszenie szkody
- Dokumenty po zakończonym leczeniu dołączamy do szkody osobiście w placówce lub zdjęcie dokumentów           wysyłamy mailem przy telefonicznym  i  internetowym zgłoszeniu szkody.

 4 PROSTE KROKI DO UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (184)

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat, z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul