Rekrutacja


Uwaga Rodzice

dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 78

na rok szkolny 2021/2022

      1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola, czyli złożenie pisemnego oświadczenia odbywać się będzie

         w dniach 25 – 29.03 w godz. 9.00 – 14.00.

      2. Druk oświadczenia jest do pobrania w przedszkolu.

     3. Opcjonalnie istnieje możliwość potwierdzenia woli zapisu tylko przez elektroniczny system naboru (oryginał oświadczenia należy donieść przed           1.09.2021r.).

     4. Niepodpisanie ww. oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i skutkuje skreśleniem z listy                             kandydatów zakwalifikowanych.

              Telefon do kontaktu: 729 977 596


Link do rekrutacji do przedszkoli:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor_do_przedszkoli_i_oddz_0_w_/


UWAGA RODZICE !

         Rodzice dzieci, które będą kontynuować uczęszczanie do Przedszkola Samorządowego Nr 78 w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o     złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do 17.02.2021 r.

Niezłożenie deklaracji ww. terminie powoduje, iż dziecko będzie musiało wziąć udział w rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Deklaracje należy złożyć osobiście w poszczególnych grupach.

      Podstawa prawna: art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm)


„ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU”

 

W poniższym linku znajdują się niezbędne informacje dotyczące adaptacji dziecka w przedszkolu.

Zapraszamy do zapoznania się:

https://docs.google.com/presentation/d/1rnIKDUP7HnUBm7twttpw0OxzpLN0yUjV2p-5YdipxMQ/edit?usp=sharing

 


  PORADY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PO RAZ PIERWSZY 

DRODZY RODZICE !!!

Jeśli Wasze dziecko od września pójdzie do przedszkola pierwszy raz, przygotujcie je do „nowego”. 

Nowe miejsce, panie, jedzenie, koledzy, zabawki, wymagania – mogą działać stresująco na dziecko. 

Oderwane od znanego, bezpiecznego środowiska rodzinnego, w nowej rzeczywistości czuje się zagrożone. Może na nią reagować w różny sposób: 

·        płaczem;

·        agresją;

·        wycofywaniem się (emocje nie znajdują ujścia, dziecko jest smutne);

·        pozorną akceptacją ( w przedszkolu nie sprawia kłopotów, za to w domu jest            nie do   wytrzymania);

·        zaburzeniami funkcjonowania organizmu (np. bóle brzucha, wymioty, biegunka, jąkanie, moczenie nocne…)

Aby okres adaptacji przebiegł spokojnie i w miarę szybko, należy: 

·        rozmawiać z dzieckiem, dlaczego  pójdzie do przedszkola;

·        odwiedzać z dzieckiem przedszkole;

·        dokonać z nim wspólnych zakupów (kapcie, pościel, pidżama)

·        stwarzać  sytuacje do wspólnych zabaw z rówieśnikami;

·        dać dziecku do przedszkola „kawałek domu” (np. zabawki, chustki od mamy);

·        czytać i opowiadać bajki o przedszkolu;

·        nauczyć dziecko samoobsługi;

·        wprowadzić stały porządek dnia;

·        stopniowo przyzwyczajać dziecko do placówki (np. pierwszy tydzień bez leżakowania, czy wcześniejsze                   odbieranie);

·        nie przedłużać rozstania z dzieckiem w przedszkolu;

·        wybierać dla dziecka wygodne i praktyczne ubrania i obuwie;

·        nie straszyć dziecka przedszkolem;

Drogi Rodzicu, odprowadzając dziecko do przedszkola:

·        staraj się zapanować nad swoim zdenerwowaniem (dziecko doskonale wyczuje twój  stan psychiczny, który             może udzielić się i jemu);

·        rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, jak o fascynującej przygodzie;

·        zaufaj nauczycielkom!