Projekt unijny

Przedszkole Samorządowe Nr 78 w Białymstoku będące jednostką organizacyjną Miasta Białystok

z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy”

 

            Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, kompetencji społecznych oraz postaw: kreatywności, inicjatywności i pracy w zespole wśród 98 dzieci w wieku przedszkolnym, a także rozwój kompetencji zawodowych w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się u dzieci w wieku przedszkolnym 17 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 78 w Białymstoku do 31.01.2019 r.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

I) Szkoleń nauczycieli rozwijających umiejętność uczenia się u dzieci w wieku przedszkolnym

II) Zajęć dla dzieci:

     1) Zajęć rozwijających kompetencje matematyczne – Szachy;

     2) Zajęć rozwijających kompetencje przyrodnicze, w tym:

        a. zajęć badawczych,

        b. zajęć ekologicznych;

    3) Zajęć rozwijających kompetencje informatyczne – zajęć komputerowych;

    4) Zajęć artystycznych, w tym:

       a. zajęć plastycznych,

       b. zajęć teatralnych,

      c. zajęć instrumentalnych,

      d. zajęć tanecznych.

III) Wyjazdów edukacyjnych.

Główne wskaźniki projektu:

 1) produktu

- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne

  w edukacji przedszkolnej – 98 (49 K, 49 M)

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w ramach programu – 17 (17 K)

2) rezultatu:

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 17 (17

K)

Wartość projektu: 148 724,85 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 126 416,12 zł

 


 

1) ICT

Przedszkole Samorządowe Nr 78w Białymstoku zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Oferty można składać w sekretariacie bądź drogą elektroniczną na adres ps78@um.bialystok.pl do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe - ICT

Formularz oferty - ICT

2) pomoce dydaktyczne

Przedszkole Samorządowe Nr 78w Białymstoku zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe. Oferty można składać w sekretariacie bądź drogą elektroniczną na adres ps78@um.bialystok.pl do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne

Formularz oferty- pomoce dydaktyczne

 

 


3) wycieczki edukacyjne

Przedszkole Samorządowe Nr 78w Białymstoku zaprasza do składania ofert na organizację wycieczek edukacyjnych w ramach projektu "Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy". Oferty można składać w sekretariacie bądź drogą elektroniczną na adres ps78@um.bialystok.pl do dnia 03.09.2018 r. do godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe - wycieczki edukacyjne 

Formularz oferty - wycieczki edukacyjne