Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

W naszym przedszkolu będą odbywać się konsultacje specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku:

Logopeda mgr Joanna Stachurska – w pierwszą środę miesiąca w godz. 11.30 – 13.30

Pedagog mgr Renata Janowicz – w ostatni wtorek miesiąca w godz. 14.30 – 16.30

Chętni na konsultacje powinni zgłaszać się telefonicznie celem ustalenia godziny spotkania:  729977596 / 85 6534648


Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym na terenie naszej Poradni rozpoczyna działalność Specjalistyczny Zespół Wczesnej Profilaktyki i Wsparcia Logopedycznego Małego Dziecka. Świadczymy pomoc w zakresie konsultacji i diagnozy logopedycznej dziecka do 4 roku życia.
Dyżury specjalistów odbywać się będą cyklicznie - 2 x w miesiącu w godzinach 16:00-18:00 - począwszy od 11 października.

Zapisy poprzez stronę PPP Nr 1 http://www.poradnia.bialystok.pl/aktualnosci.html


Konsultacje          Porady          Rozmowa          

Wsparcie dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli

Nasi specjaliści:
mgr Grażyna Anczurowska - adres e-mail: ganczurowska@poradnia.bialystok.pl - psycholog, terapeuta pedagogiczny (dzieci 0 – 9. r. ż.)
mgr Mirosława Słowik - adres e-mail: mslowik@poradnia.bialystok.pl - psycholog (dzieci i młodzież 10. – 18. r. ż.; awans zawodowy nauczycieli)
mgr Aneta Czembrowska - adres e-mail: aczembrowska@poradnia.bialystok.pl - pedagog (dzieci i młodzież szkolna; trudności szkolne, TUS, TZA)
mgr Renata Janowicz - adres e-mail: rjanowicz@poradnia.bialystok.pl - pedagog specjalny/terapeuta SI
mgr Ewa Werda - adres e-mail: ewerda@poradnia.bialystok.pl - pedagog/terapeuta SI
mgr Sylwia Raciborska - adres e-mail: sraciborska@poradnia.bialystok.pl - pedagog/doradca zawodowy
mgr Jolanta Rynkowska - adres e-mail: jrynkowska@poradnia.bialystok.pl - neurologopeda

Zadania i cele:
1. Wstępna analiza i ocena zgłaszanego problemu.
2. Analiza przypadków dzieci i młodzieży (np. trudności szkolne, trudności szkolno-wychowawcze, trudności w uczeniu się, trudności emocjonalne i zachowania, itp.)
3. Analiza dokumentów wydanych przez placówki oświatowe i medyczne (poradnie, gabinety lekarskie, zaświadczenia lekarskie, itp.)
4. Pomoc w ocenie prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka.
5. Analiza przypadku pod kątem prawidłowego rozwoju mowy.
6. Analiza przypadku pod kątem rozwoju procesów integracji sensorycznej (dzieci do 9. r. ż.)
7. Pomoc nauczycielom w ocenie problemu dziecka.
8. Pomoc nauczycielom w uzyskaniu informacji dot. zdobywania stopni awansu zawodowego.
9. Doradztwo zawodowe młodzieży.
10. Wskazanie placówek na terenie miasta Białystok wspierających dziecko i rodzinę.
11. Pomoc w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.
12. Dostęp do druków i zgłoszeń.

 • Terminy: 3 razy w miesiącu PONIEDZIAŁEK/ŚRODA/CZWARTEK;
 • Godziny: 16:00 - 18:00;
 • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2;
 • Zgłoszenia: WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ na e-mail do poszczególnych specjalistów (patrz powyżej).

Wykaz terminów spotkań:

PONIEDZIAŁEK

 • 11.10.2021 r.
 • 08.11.2021 r.
 • 13.12.2021 r.
 • 10.01.2022 r.
 • 07.02.2022 r.
 • 07.03.2022 r.
 • 11.04.2022 r.
 • 09.05.2022 r.
 • 13.06.2022 r.

ŚRODA

 • 13.10.2021 r.
 • 10.11.2021 r.
 • 15.12.2021 r.
 • 12.01.2022 r.
 • 09.02.2022 r.
 • 09.03.2022 r.
 • 13.04.2022 r.
 • 11.05.2022 r.
 • 15.06.2022 r.

CZWARTEK

 • 21.10.2021 r.
 • 04.11.2021 r.
 • 16.12.2021 r.
 • 13.01.2022 r.
 • 10.02.2022 r.
 • 10.03.2022 r.
 • 14.04.2022 r.
 • 12.05.2022 r.
 • 09.06.2022 r.

Zapraszamy rodziców i dzieci

do skorzystania z oferty naszej poradni 

Prowadzimy  terapeutyczne zajęcia grupowe dla 5-6 latków, których celem jest:

 • Praca nad emocjonalnością dziecka: uczenie się nazywania i komunikowania swoich emocji, poszukiwanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Poprawa koncentracji uwagi, uczenie wytrwałości w dążeniu do celu.
 • Uczenie współpracy z dorosłymi i rówieśnikami.
 • Zdobywanie umiejętności relaksu i rozładowywania napięcia.
 • Wzmocnienie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Informacje znajdują się w poniższej ulotce