O nas


Sale przedszkola

 

Sale przedszkola są przestronne, kolorowe, bogato i estetycznie wyposażone. Posiadają bezpieczne, zaprojektowane z myślą o dzieciach meble. Atrakcyjne zabawki zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój. Placówka posiada nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

W przedszkolu znajdują się:

 • sale zabaw,
 • biblioteka dla dzieci,
 • sala teatralna,
 • sala regionalna,
 • miejsce zabaw ruchowych - "suchy basen", zjeżdżalnia, huśtawki - bujaki.

   

Plac zabaw

Wokół jest dużo zieleni, drzew i krzewów. Dzieci zaspokajają potrzebę ruchu na  obszernym i dobrze wyposażonym placu zabaw  (altanka, ławeczki, zjeżdżalnie, drabinki, sprężynowce, domki dla dzieci, drewniany pociąg).

            

               


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

         PRZEDSZKOLE:

 • Rozwija umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • Uczy optymizmu, rozwija kreatywność dzieci
 • Uczy odróżniania dobra od zła
 • Rozwija zdolności i umiejętności
 • Kształtuje nawyki higieniczno-kulturalne
 • Uczy patriotyzmu
 • Wychowuje dla poszanowania ludzi, roślin i zwierząt
 • Wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Zapewnia wiedzę o świecie
 • Uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Dba o rozwój dzieci i ich rozwój fizyczny
 • Przygotowuje do nauki w szkole

Priorytetowe zadania przedszkola:

 1. Indywidualny i wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka.
 2. Codzienna praca wychowawcza oparta na uniwersalnych i ogólnoludzkich wartościach oraz Prawach Dziecka.
 3. Częste spotkania z aktywnym udziałem rodziców i sympatyków przedszkola realizowane poprzez:
 • ZAJĘCIA PROGRAMOWE (z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi, programów autorskich),
 • ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- koło recytatorskie,

- koło ekologiczne,

- koło plastyczne,

- koło komputerowe z el. kodowania,

- koło taneczne

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU:

- terapia pedagogiczno-psychologiczna,

- arteterapia,

- terapia logopedyczna,

- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 • STAŁE IMPREZY PRZEDSZKOLNE:
 • Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Czekolady, Ogólnopolski Dzień Optymizmu, wycieczki i wyjazdy do Białostockiego Teatru Lalek, festyn rodzinny, Teatr w wykonaniu nauczycielek, Teatr Rodziców. 

 • W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowawczy "Optymistycznego Przedszkola" autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot,
 • Ponadto realizujemy program "Zabawy fundamentalne dla przedszkoli" autorstwa C. Rose i K. Lotkowskiej w grupie dzieci 3-letnich.
 • Stosujemy elementy nowoczesnych metod m. in.:
  • Dziecięcą matematykę prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Pedagogikę zabawy „Klanza”,
  • "Edukacja przez ruch" Doroty Dziamskiej,
  • Tańce integracyjne
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. metody gimnastyki twórczej R. Labana,
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. metody C. Orffa,
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów.
  • Zabawy z kodowaniem.
 • Przedszkolaki przez cały rok szkolny korzystają z biblioteki przedszkolnej, a najbardziej aktywny czytelnik otrzymuje nagrodę za czytelnictwo.
 • Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi działalność edukacyjną: biblioteką osiedlową Książnica Podlaska filia nr 9, Szkołą Podstawową nr 47, Zespołem Szkolno- Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku.
 • Uczestniczymy w koncertach organizowanych przez muzyków Opery i Filharmonii  Podlaskiej.
 • Zapraszamy aktorów z Teatru Lalek (1 raz w miesiącu).
 • Prowadzimy "Teatr Rodziców".
 • Zapraszamy na spotkania służby porządkowe.
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne w ramach „dni otwartych” przedszkola.
 • Posiadamy liczne nagrody i wyróżnienia wychowanków i absolwentów w konkursach piosenki, plastycznych, matematycznych, recytatorskich oraz teatralnych.
 • Organizujemy wewnątrzprzedszkolne i międzyprzedszkolne konkursy o tematyce ekologicznej oraz konkursy plastyczne.
 • Aktywnie włączamy się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne organizowane na terenie miasta.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Promujemy ochronę środowiska.
 • Organizujemy zbiórkę makulatury, baterii.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy świat”.
 • Potrafimy rozpoznać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze.
 • Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.
 • Prowadzimy spotkania integracyjne z rodziną, zajęcia otwarte.
 • Organizujemy "Szkołę dla Rodziców".
 • Uczestniczymy w akcji edukacyjno-informacyjnej na temat mleka i jego przetworów.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji wspierającej zainteresowania czytelnicze  "Mały Miś w świecie wielkiej literatury".
 • Uczestniczymy w programie edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas".

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA 


W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST BIBLIOTEKA 

 DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO BIBLIOTEKI?

 Dziecko uczy się:

- samodzielnego dokonywania wyboru książki,

- szacunku do książki, wiedząc, że służy ona również innym,

- poznaje zasady zachowania się w miejscu publicznym,

- budzi się w nim potrzeba częstego sięgania po książkę.


„MAMO, TATO – POCZYTAJ MOIM KOLEGOM” 

    Zapraszamy wszystkich Rodziców (dziadków, starsze rodzeństwo) do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom w przedszkolu. Aby przeczytać dzieciom bajkę, wiersz, bądź opowiadanie wystarczy wygospodarować 10-15 minut i ustalić z nauczycielką termin czytania. Wyboru utworu może dokonać rodzic sam, bądź przy pomocy nauczycielek z grupy.


CZYTANIE DZIECKU KSIĄŻEK:

- rozwija słownictwo i wyobraźnię,

- uczy myślenia,

- zapewnia właściwy rozwój emocjonalny,

- pomaga w wychowaniu,

- ułatwia naukę,

 - poszerza wiedzę,

- kształtuje nawyk czytania oraz chęć zdobywania wiedzy.