Konkursy

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Temat

Termin

 1.

„Duszki leśne”- konkurs ekologiczny

 IX.2021

 2.

,,Dobro wraca”- konkurs plastyczny oparty na przykładach z literatury dziecięcej

 IX.2021

 3.

 Turniej wiedzy o Polsce

 II/III.2022

 4.

„Witaj Wiosno” - konkurs graficzno-komputerowy

  III/IV.2021

 5.

„Zdrowie moim skarbem”- graficzno- komputerowy

  V.2022

 6.

Konkurs wiedzy ekologicznej

IV/V.2022

 7.

„Ja i moja rodzina pomagamy dbać o przyrodę” – konkurs plastyczny

 V.2022

8.

„Wiosenny spacer z rodziną” - konkurs fotograficzny

IV/V.2022