Covid-19

UWAGA 

- W związku z reżimem sanitarnym i koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa nie będzie możliwości wejścia do przedszkola (do szatni) większej ilości osób.

- Jednorazowo w szatni może przebywać maks. 16 rodziców + ich dzieci, zachowując dystans społeczny, osłonę ust i nosa, dezynfekując przed wejściem ręce.

- Rodzic rozbiera dziecko i przekazuje dyżurującemu pracownikowi.

- Dzieci nowoprzyjęte od 1.09. do 11.09. mogą być odprowadzane przez rodzica do sali korytarzem wskazanym przez pracownika.

- Prosimy o sprawne pożegnanie się z dzieckiem, aby inne dzieci i rodzice mogli  wejść do przedszkola.

Prosimy o cierpliwość i rezerwację czasu 

- Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z PROCEDURĄ BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCĄ NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU

- oraz wypełnienie i dostarczenie w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola  „Oświadczenia Rodzica/opiekuna prawnego uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie  pandemii COVID-19”.

- Zgodnie z powyższą  Procedurą do przedszkola przyprowadza/ odbiera dziecko rodzic lub   upoważniona na piśmie osoba pełnoletnia zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie


OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU  


​​​  


Szanowni Państwo,

W związku z panującym obecnie zagrożeniem udostępniamy e-book ze zbiorem opowiadań i wierszy, podejmujących temat chorób i wirusów. Polecamy do czytania dzieciom w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego - z jednej strony to ciekawy sposób na wspólne spędzenie czasu; z drugiej - metoda przekazania najmłodszym ważnych treści na temat higieny i zdrowia.

pobierz bezpłatnie e-book


Informujemy, iż Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku uruchomiło możliwość e-mailowego kontaktu pomocowego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku.

Z doświadczeń wynika, iż dzieci i młodzież będący w kryzysie chętnie korzystają z możliwości pisemnego kontaktu czatowego bądź poprzez e-mail. W związku z powyższym specjalnie dla tej grupy odbiorców uruchomiony został adres e-mailowy: mlodziezCPD@gmail.com, który jest obsługiwany przez psychologa naszego Centrum. Na stronie http://centrum-klanza.pl/ zamieszczone zostały zasady realizacji kontaktu pomocowego poprzez skrzynki e-mailowe.

Ponadto na rzecz rodziców młodszych dzieci przedszkolaków oraz klas I-III psychoterapeutka Centrum Pomoc Dzieciom opracowała prezentację nt. "Jak wesprzeć dziecko w powrocie do przedszkola/szkoły po okresie izolacji". Materiał publikowany jest poprzez portal społecznościowy FB oraz stronę http://centrum-klanza.pl/

Załączniki:

Jak wesprzeć dziecko w powrocie do przedszkola i szkoły po izolacji
Adres e-mailowy młodzież
Skrzynka e-mailowa dla młodzieży

 Adres e- mail: rodziceCPD@gmail.com, pod którym dyżuruje specjalista - psycholog, psychoterapeuta - przejdź... 


Ogólnopolska akcja edukacyjna: „Dzieci uczą rodziców w domu!”

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/ 


Informacja GIS na temat profilaktyki zdrowotnej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 

Szanowni Państwo,