CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS - grupa 8

      Dzieci z grupy 8 uczestniczyły w programie profilaktyki palenia tytoniu "Czyste powietrze wokół nas". Jest to program ukierunkowany na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

Podczas realizacji programu dzieci obserwowały i opowiadały o różnych źródłach dymu i przyczynach wydobywania się dymów. Dzieci dowiedziały się o szkodliwości dymu tytoniowego. Rozmawiały na temat "Jak się czuję kiedy dymi papieros". Dowiedziały się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy. Uświadomione zostały w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

 Własna postawa rodziców oraz nabyte umiejętności i wiadomości podczas realizacji programu "Czyste powietrze wokół nas" na pewno w znacznym stopniu wpłyną na przyszłą postawę  wychowanka wobec palenia tytoniu i innych używek, dokonania świadomego wyboru zdrowego stylu życiaSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7