Ubezpieczenie dzieci

  Chętni rodzice mogą ubezpieczyć dziecko NNW w TU Compensa

 

1. Polisa jest dostępna Rodzicom  na stronie: https://szkola.compensa.pl

2. Hasło do polisy 328762 

3. Składka za 1 osobę wynosi 25,00 zł 

4. Ubezpieczenie jest od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r. 

5. Przewidywany termin zakończenia możliwości dopisania się do ubezpieczenia to 15,10,2020 – po tej dacie nie będzie można ubezpieczyć się na tych warunkach poprzez portal internetowy. 

6. Szkody zgłaszamy:

- Osobiście w oddziale Compensy – Białystok, ul. Mazowiecka 48, tel.  85 676 08 08
- Infolinia Compensy tel. 22 501 61 00
- Poprzez stronę internetową www.compensa.pl  - zakładka zgłoszenie szkody
- Dokumenty po zakończonym leczeniu dołączamy do szkody osobiście w placówce lub zdjęcie dokumentów wysyłamy mailem przy telefonicznym  i  internetowym zgłoszeniu szkody.

UBEZPIECZENIE SZKOLNE V 184...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)