„Bezpieczne wakacje”- rozmowa w oparciu o historyjkę obrazkową

 

Cele:

– uświadomienie zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku - przejdź...