„Sadzimy drzewa” zabawa matematyczna


Cele:

– doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej,

– rozwijanie umiejętności rachunkowych - PRZEJDŹ...