„Z góry i pod górę”

Cele:

- rozwijanie słuchu muzycznego i aktywności muzycznej

- rozpoznawanie tempa: szybko, wolno, umiarkowanie

- rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego

- kształtowanie uwagi i koncentracji

- rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo- ruchowej

 

1. „Z góry i pod górę”- zabawa ruchowa ilustracyjna

Rodzic wybija rytmy.

 Pierwszy rytm bardzo wolny- dziecko naśladuje ciężki chód

Drugi rytm szybki- dziecko naśladuje zbieganie z góry

Trzeci rytm umiarkowany- dziecko maszeruje w różnych kierunkach

 

2. Piosenka do skakania i szukania”- zabawa ruchowa przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI

Proszę posłuchać i pobawić się razem z dziećmi na filmie.

Czy te zwierzęta są trudne do narysowania? Jeśli potrafisz to zrobić narysuj je w wolnej chwili.

 

3. „Tyciutki pajączek”- zabawa ilustrowana ruchem do piosenki

Tyciutki pajączek na górze rynny był.....

(dziecko pokazuje rękoma czynność wspinania się)

 

Nagle przyszedł deszcz i w dół pajączka zmył…

(dziecko pokazuje rękoma czynność zjechania w dół)

 

Wyszło słoneczko deszcz wysuszyło wnet…

(dziecko pokazuje rękoma czynność rozpłynięcia się chmur)

 

Tyciutki pajączek po rynnie znowu wszedł…

(dziecko pokazuje rękoma czynność wspinania się)

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQjB7kgnQpI

Na początku proszę posłuchać i powiedzieć z ilu zwrotek składa się piosenka ? (4)

Ile pajączków wchodziło po rynnie? (3)

Który pajączek wszedł dwa razy? (Tyciutki)

Czy pamiętasz jak nazywały się wszystkie pająki? ( Tyciutki, Maluśki, Byczo duży )

Co było słychać po każdej zwrotce? Jakie to były słowa? (Nie poddawaj się!)

Do czego zachęcają te słowa?

 

4. „Środki lokomocji”- zagadki słuchowe

https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A

 

5. „Nad wodą”- ćwiczenie grafomotoryczne

Karta pracy

 

6. „Środki transportu”- edukacyjna bajeczka dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg