„Serce dla rodziców”- wyklejanie szablonu kawałkami kolorowego papieru

 

Cele:

– kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, umiejętności posługiwania się klejem

– czerpanie radości z przygotowania upominków swoim rodzicom

 

1. „Były sobie dwie ręce”- zabawa ćwicząca ręce i palce

Rodzic odczytuje treść opowiadania o dwóch rączkach i wspólnie z dzieckiem wykonuje ćwiczenia.

Były sobie dwie ręce: jedna prawa, druga lewa. Prawa ciągle była pierwsza, nawet gdy maszerowały. Pewnego razu spotkały się: palce się złączyły (dzieci wykonują to, co ręce w opowiadaniu) zaczęły się przepychać, kciuk z kciukiem, który silniejszy, który mocniejszy ( i tak po kolei wszystkie pozostałe). Nikt nie wygrał, tylko się zmęczyły.  Dłonie zacisnęły się w piąstki i stuknęły, niebawem spostrzegły że nie ma silniejszej. Zaczęły więc bić sobie brawo, podały sobie dłonie, każda poszła w swoją stronę, czyli na lewo i na prawo.

2. „Serce”- rysowanie palcem po śladzie

Rodzic rysuje na kartce kontur serca i wręcza dziecku. Dziecko zapoznaje się z kształtem serce poprzez wodzenie palcem po śladzie.

3. Ćwiczenie w oparciu o metodę Dennisona- rysowanie serca w powietrzu rączkami, nóżkami

4. Próba odtworzenia kształtu serca na czystej kartce.

Dziecko próbuje samodzielnie odwzorować kształt serca, rysując je na białej kartce.

 5. „Serce dla rodziców”- wydzieranka z papieru

Etapy wykonania pracy:

a.) Z białej kartki z bloku technicznego należy wyciąć serce (najlepiej, żeby zrobiło to dziecko).

b.) Następnie dziecko wydziera niewielkie kawałeczki kolorowego papieru (kolory do wyboru), które posłużą do wyklejenia konturu serca.

c.) Klejem dziecko smaruje niewielki kawałek papierowego serca i przykleja w te miejsce kolorowe kawałki papieru.

Przykładowa praca

------------

Kończenie zdań – zabawa słowna

Cel: kształcenie umiejętności  konstruowania wypowiedzeń

Lubię moją rodzinę, bo…………

Z moją rodziną najbardziej lubię………………….

Moja rodzina to………………………….

Moja mama jest……………………………….

Z mamą najbardziej lubię………………………

Mój tata potrafi…………………………………….

Nie lubię, kiedy………………………………..

Co robi mama, tata – zagadki pantomimiczne

Cel: kształcenie umiejętności przedstawiania za pomocą gestów czynności wykonywanych przez rodziców

Dziecko przedstawia za pomocą ruchu, gestu czynności wykonywane przez rodzica, dorosły odgaduje. Następuje zamiana ról

Lustrzane odbicia – zabawa ruchowa

Cel: ćwiczenie koordynacji ruchowej

Stańcie naprzeciwko siebie. Rodzic pokazuje, dziecko naśladuje. Zadaniem rodzica jest wykonać coś, co rozśmieszy dziecko. Zamiana ról.

Rzeźbiarz – zabawa  ruchowa

Cel: rozwijanie inwencji twórczej

Rodzic jest plasteliną, z której dziecko modeluje różne figury. Mogą być stojące, siedzące, leżące. Rodzic poddaje się działaniom dziecka. Na zakończenie pracy dziecko nadaje tytuł swojej rzeźbie