„Zielnik” – zabawa badawcza

Cele: rozwijanie zainteresowania przyrodą, poznawanie nazw wybranych roślin zielnych, założenie pierwszej karty zielnika.

„Majowa łąka” – malowanie kwiatów i trawy metodą pięciu palców.

Cele: rozwijanie kreatywności, sprawności manualnych.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY – MAJOWA ŁĄKA - pod poniższym linkiem znajdują się zajęcia:

https://docs.google.com/presentation/d/1_4hf7BEcIBrZyYQxjCF-HJzARETRwRnvQ4IzWpa7_TA/edit?usp=sharing

Pani Renatka i Pani Ela

 

Dla chętnych:

 „Matematyczne zagadki” - zabawa słuchowa

Rodzic wrzuca do pudełka kilka klocków (po kolei, żeby było słychać stuknięcie podczas wpadania). Dziecko podskakuje obunóż tyle razy, ile słyszy uderzeń klocka.

 

Dzielcie się zdjęciami z Waszych zabaw i wykonanych prac plastycznych. Przysyłajcie je na adres mailowy: ps78.bial.gr5@gmail.com 

Wasze prace zamieszczamy na wirtualnej tablicy: „Pomysły dzieci z grupy V”

 Życzymy wesołej zabawy!

-------------------------

English time – ‘Meadow’

- wprowadzenie słownictwa związanego z łąką (butterfly, snail, bee, spider, dragonfly, ladybird, caterpillar, ant)

 

Hello children!

Dzisiejsze zajęcia z języka angielskiego ukryły się pod poniższym linkiem:

https://view.genial.ly/5ec4092c5fca370d37370494/presentation-meadow

Have fun!

Pani Agnieszka