BIEDRONKA- ORIGAMI PŁASKIE Z KÓŁ

Cele:

zapoznanie z wyglądem biedronki, dostarczanie wiadomości nt. jej życia w naturalnym środowisku, zapoznanie ze sposobem wykonania pracy, rozwijanie sprawności manualnych

1. Zapraszamy do obejrzenia filmu „Przygody biedronki siedmiokropki”

https://www.youtube.com/watch?v=WGKy64WRjfo2

2. Biedronka- ORIGAMI PŁASKIE Z KÓŁ - praca plastyczna

Wykonaj biedronkę na podstawie filmu instruktażowego

https://www.youtube.com/watch?v=r0mUU1IM9mM

 3. Ćwiczenia oddechowe „Spokojnie oddychamy na łące”

Rodzic prosi, aby dziecko położyło się na plecach, i wyobraziło sobie, że leży na łące.

Na brzuchu dziecka rodzic kładzie książkę i określa prawidłowy tor oddechowy

Wdech- nosem

Wydech- ustami

Dziecko podczas muzyki relaksacyjnej („Przedpołudnie- spacer przez łąki”)  próbuje prawidłowo oddychać wdychając nosem i wydychając ustami.

https://www.youtube.com/watch?v=ZasDCucj17I 

4. Proponujemy wspólny spacer z dzieckiem na łąkę. Jeżeli mamy weźmy ze sobą lupę lub inne szkło powiększające.

Obserwujmy, jakie rośliny i zwierzęta są mieszkańcami łąki.

------------

Family”

Cele: wprowadzenie nazw członków rodziny 

Powitanie

Na początek przywitajmy się tą samą piosenką, co ostatnio - naśladujcie ruchy wykonywane przez animowane postaci w piosence i śpiewajcie całą piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

Wprowadzenie słownictwa

Teraz poznajcie nazwy członków rodziny, słuchajcie i powtarzajcie: https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34

family (rodzina), grandma (babcia), grandpa (dziadek), mommy (mama), daddy (tata), sister (siostra), brother (brat), baby (niemowlę)

Utrwalanie słownictwa

1).Przygotujcie obrazki z członkami rodziny:

- możecie je narysować samodzielnie lub z pomocą rodzica (mogą być uproszczone, schematyczne, np. wzór:

https://pl.depositphotos.com/vector-images/cz%C5%82onkowie-rodziny.html?qview=37446777)

- możecie też wydrukować gotowe obrazki: https://nauczycielkaangielskiego.pl/index.php/2018/05/06/family/ -trzeba kliknąć na obrazki z członkami rodziny i je pobrać.

(Przygotowane obrazki zachowajcie też na kolejne zajęcia – przydadzą nam się jeszcze za tydzień)

2).Rozkładajcie kolejno obrazki na stole lub dywanie i nazywajcie je po angielsku (rodzic pomaga, jeśli dziecko nie pamięta).

3).Rodzic podaje angielską nazwę wybranego członka rodziny, a dziecko wskazuje właściwy obrazek.

4).Dziecko zamyka oczy – można użyć polecenia „Close your eyes” (zamknij oczy), rodzic zabiera jeden z obrazków, dziecko otwiera oczy – można użyć polecenia „Open your eyes” i zapytać „Who is missing?” (Kogo brakuje?)– dziecko mówi angielską nazwę członka rodziny, którego obrazek zniknął. Powtarzamy kilkakrotnie zabawę, dziecko może też zamienić się rolami z rodzicem i ukrywać wybrane obrazki, a zadaniem rodzica będzie wtedy podanie angielskiej jego nazwy.

HAVE FUN! (miłej zabawy!)