Cele:

-rozwijanie niezależności, samodzielności, pewności siebie,

-zapoznanie z wyglądem – sześcianu,

-wskazywanie różnic między kwadratem a sześcianem,

– ćwiczenie wyczucia i orientacji w schemacie własnego ciała, 

– rozwijanie gibkości,

– wyczucie przestrzeni, ciężaru i siły,


"Już potrafię!" -zabawa rozwijająca kompetencje osobiste i społeczne.

Poproście, aby Twoje dziecko wymieniło czynności, które potrafi wykonać samodzielnie. Czy czuje się dumne z tego powodu? Jakie nowe umiejętności zdobyło w tym tygodniu? A czego jeszcze nie potrafi? Wytłumaczcie dziecku, że i dorośli nie zawsze potrafią samodzielnie wszystko zrobić. Często bawcie się w domu w tę zabawę. Można to robić cyklicznie.

„ZABAWY Z SZEŚCIANEM” – zabawa matematyczna

• Przypomnienie cech kwadratu.

Rodzic mówi:

Nakreśl w powietrzu kształt kwadratu.

Jakie są boki kwadratu?

• Zapoznanie z sześcianem.

Rodzic prezentuje dziecku kilka sześcianów różniących się wielkością. Nazywa figury. Dzieci je oglądają. Liczą ściany. Określają ich kształt – kwadrat. Układają figury według wzrastającej wielkości, a potem – według malejącej (kartonowe pudełka, kostki ułożone z kloców, inne przedmioty dostępne w domu).

Oglądanie sześcianów. Określanie różnic i podobieństw między nimi.

• Karta pracy, cz. 4, s. 40  https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

Oglądanie rozłożonego sześcianu – jego siatki. Liczenie kwadratów. Rysowanie na każdej ścianie innego owada. Oglądanie obrazków sześcianu w różnym położeniu.

•Zabawy z sześcianem – kostką.

Duża kostka z kropkami (lub liczbami).

Rodzic pokazuje dużą kostkę. Dzieci rzucają kostką i wykonują tyle czynności podanych przez rodzica, ile oczek (lub jaką liczbę) wyrzucono na kostce.

Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…

− Dzieci rzucają kostką i podają liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku do liczby oczek wyrzuconych na kostce.

Na zakończenie dzieci przypominają, kształt jakiej bryły ma kostka.

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE - zestaw nr 18 metoda Rudolfa Labana

Przygotujcie dla dziecka (dzieci): paski kolorowej bibuły, chustkę, bębenek, odtwarzacz CD, nagranie muzyki do marszu, nagranie dowolnej muzyki

Marsz:

https://www.youtube.com/watch?v=po9N34GRX-o&feature=youtu.be

Zgodnie z muzyką

Dzieci maszerują po obwodzie koła na palcach, w przysiadzie, na piętach. W czasie marszu dzieci otrzymują wcześniej przygotowane złożone paski bibuły.

Tańczące bibułki

Przy nagraniu dowolnej muzyki dzieci swobodnie tańczą i poruszają paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykucają i układają na podłodze z bibułki dowolne kształty.

Po kole

Dzieci układają na podłodze koła z bibułki i skaczą dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą stronę.

Powitania bibułką

Dzieci dotykają bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica

Jak najwyżej

Dzieci wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie i łapią ją tuż nad podłogą.

Sprytne palce

Dzieci chwytają palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk.

Rysujemy ósemkę

Dzieci przekładają bibułki z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy rozstawionymi nogami.

Lustro

Jedno z dzieci z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je.

Wiatr i wiaterek.

Dzieci dmuchają na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.

Latające owady

Dzieci zgniatają bibułki w kulki, rzucają przed siebie i podążają ich śladem. Na koniec wrzucają kulki do kosza, którą przygotował rodzic.

Marsz z muzyką

Dzieci rytmicznie maszerują dookoła pokoju przy nagraniu marszowej melodii. Podczas przerwy w grze przykucają i wyskakują w górę.

Ślimaki

Dzieci zostają zamienione w ,,ślimaki”. Dzieci poruszają się w różnych kierunkach (pełzają po podłodze). Na sygnał np. uderzenie w bębenek, chowają się w swoich muszlach (zwijają się w kłębek).

ZABAWY Z CHUSTKĄ:

Idziemy na spacer

Dzieci biegają, skaczą, tańczą bawiąc się chustkami w rytm muzyki granej. Na przerwę w muzyce, przykrywają się chustkami tak, aby jak najmniej było je widać – chowają się przed deszczem. Powtórna gra jest sygnałem do ponownego ruchu. 

Dzieci rozkładają na podłodze chustkę i stają na niej. Rodzic wypowiada hasła np. dotykamy nos z kolanem, czoło z kolanem, palec wskazujący z nosem, łokieć z czołem, kto potrafi, to czoło z podłogą.

Kwiatek  

Dzieci skulone siadają na rozłożonej chustce. Wsłuchują się z muzykę a ich ciało stopniowo rozwija się i rośnie do góry; dzieci pokazują, jak rośnie kwiatek (według własnych pomysłów)

Motyle     

Dzieci swobodnie poruszają się w takt muzyki, płynnie falując chustkami, naśladując fruwające motyle. Na przerwę w muzyce, rozkładają chustki na podłodze i siadają na nich delikatnie, jak motyl na kwiatku

Tęcza      

Dzieci w czasie muzyki chustką, jak pędzlem, malują tęczę na niebie.

Kart Pracy (dzieci starsze), cz. 4 s. 41 Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie motyla po śladach. Kolorowanie rysunku. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach, dzielenie ich nazw na sylaby. Łączenie w pary owadów z kwiatami. Zabawa ruchowo -naśladowcza. Kart Pracy (dzieci młodsze) s. 48, 51 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf

DLA CHĘTNYCH:

"Mieszkańcy łąki" - film o robakach - bajka edukacyjna dla dzieci po polsku

Kto nie boi się pająków i innych owadów niech obejrzy film. Spróbujcie policzyć występujące w nim zwierzęta i zapamiętać jak najwięcej ich gatunków https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI

-Kto przestraszył się pająka?

-Ile zwierząt widziałyście na filmie? (zapiszcie cyfrą lub przy pomocy kropek)

- Spróbujcie zapamiętać nazwy zwierząt w takiej kolejności w jakiej występują w filmie. Jakie zapamiętałyści?

Jeżeli szukacie państwo w internecie gier dla dzieci -polecamy sprawdzone: https://www.miniminiplus.pl/

Zapraszamy do odwiedzania naszej tablicy

 Galeria prac grupy 7

Przypominamy o możliwości kontaktu z nami drogą mailową w celu zamieszczania zdjęć oraz w innych sprawach bieżących.

ps78.bial.gr7@gmail.com.

Miłej zabawy

Panie: Ula i Agatka