„BARWY NARODOWE”- tworzenie rytmów z białych i czerwonych prostokątów

Cele:

Rozwijanie intuicji geometrycznej, rozwijanie spostrzegania wzrokowego

 

1. Zabawa dydaktyczna „Białe i czerwone”

Dziecko rozgląda się po pokoju i wskazuje przedmioty, które są w kolorze białym i czerwonym

 

2. „Barwy narodowe” - tworzenie rytmów

Pomoce:

Prostokąty białe i czerwone jednakowej wielkości wycięte z kolorowego papieru w ilości po 20 sztuk każdego koloru

Rodzic rozpoczyna rytm, który dziecko będzie musiało kontynuować przez odpowiednie ułożenie prostokątów w odpowiednich kolorach w linii ciągłej:

Rodzic układa

- biały, czerwony- dziecko kontynuuje układanie –biały, czerwony do wyczerpania prostokątów

Przykłady kolejnych rytmów:

- biały, biały, czerwony……………..

- czerwony, czerwony, biały……………………..

 

3. Kreatywna zabawa taneczna do piosenki „Jestem Polakiem” z wykorzystaniem wstążek w kolorze białym i czerwonym

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Dziecko tańczy dowolnie do piosenki, trzymając w jednej i drugiej ręce po jednej wstążce i poruszają nimi w tańcu wg. własnego pomysłu