1. „Co Tup usłyszał na łące? – zabawa słuchowa;

c. różnicowanie dźwięków, wyróżnianie znanych dźwięków z szeregu;

Rodzic włącza odgłosy łąki nałożone na siebie – szum trawy, kumkanie żab, brzęczenie pszczół, klekot bociana. Dziecko trzyma maskotkę Tupa, który „podpowiada mu do ucha”. Przy drugim powtórzeniu stara się zapamiętać kolejność co najmniej dwóch odgłosów;

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

 2. Oglądanie naturalnych okazów łąki lub obrazka; opisywanie wyglądu kwiatów (liczba płatków, kolor, ułożenie na łodydze, kształt liści). Wyjaśnianie, w jakich miejscach występują kaczeńce i dlaczego;

c. zwrócenie uwagi na nietrwałość po zerwaniu, zachęcanie do podzwaniania kwiatów w ich naturalnym środowisku;

https://drukowanka.pl/kolorowanka/kwiaty-na-lace/

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

 3. „Łąka” – osłuchanie z piosenką, echo rytmiczne (przewodnik, str. 165-166);

c. poznanie melodii i słów piosenki, rozwijanie umiejętności powtarzania słów: głośno, cicho, szybko, wolno, głosem cienkim i niskim, rozwijanie muzykalności;

 

„Łąka” sł. E. Stadtmuller

 

Leci siwa mgła do góry,

wnet się zmieni w ciemne chmury.

Pada deszczyk prosto z nieba,

tego nam tu było trzeba.

Rośnie trawa, ile zdoła,

kwitną kwiaty, pachną zioła.

Obudziły się biedronki,

pszczoły, trzmiele oraz bąki.

Frunie motyl pod niebiosy,

żabie chóry ćwiczą głosy.

Środkiem łąki bociek człapie,

zmykaj żabko, bo cię złapie.

 

https://przedszkouczek.pl/2020/05/02/kraina-miodem-plynaca-2

 4. Praca z K2,21 – obrysowywanie kropek biedronkom; dopełnianie do wskazanej liczby elementów; porównywanie liczebności;

-----------------

Ladybug

 

Język angielski

 

Cele:

- utrwalenie nazw poznanych owadów: butterfly, caterpillar

- utrwalenie słownictwa fly. hungry

- zapoznanie z nowym słownictwem: ladybug, lucky

- utrwalanie liczebników 1-5

 

Zabawy ukryły się tu: Ladybug

 

Miłej zabawy :)

Pani Ula