„Łąka”- osłuchanie z piosenką, echo rytmiczne

 

Cele:

– poznanie melodii i słów piosenka

– rozwijanie umiejętności powtarzania słów: głośno, cicho, szybko, wolno, głosem cienkim i niskim

– rozwijanie muzykalności - przejdź...

----------------

Układanie rymowanych wierszyków

Cel: rozwijanie czynnego słownika dziecka

Lata osa koło………………

Leci muszka koło…………………….

Ciele co językiem miele…………………..

Sowa to mądra ………………………..

Przyszła koza do……………………….

Biedroneczki są w………………………

Zielone żabki mają cztery……………………

Gramy w zielone- rozmowa na temat wiersza Wł. Broniewskiego

Cel: zapoznanie z żabą jej zwyczajami, cyklem rozwojowym

Proszę o zielone, zaklekotał bociek
do zielonej żabki, co siedziała w błocie.
Ale mądra żabka prędko myk pod wodę:
Miłe mi, bocianie, moje życie młode. (…) Władysław Broniewski: Gramy w zielone

Rozmowa na temat wiersza. Kto wystąpił w wierszu? Gdzie można zobaczyć bociana?, żabę? Jak wygląda żaba? Ciekawostki o żabach: bardzo dobrze skaczą, nie mogą żyć w słonej wodzie, mają lepki język, jedzą owady, nie piją wody ustami tylko wchłaniają przez skórę, śpią z otwartymi oczami, hibernują zimą

ILUSTRACJE – przejdź…

-----------------

Spring- wiosna

Cele:

–        zapoznanie z nowym słownictwem: butterfly, tree, bee, flower

–        wyrażanie swoich emocji poprzez ruch, taniec i śpiew - przejdź...

KARTA PRACY 1

KARTA PRACY 2

KARTA PRACY 3