„GRZECZNE SŁÓWKA” – wprowadzenie piosenki do nauki

Cele:

Zapoznanie z melodią i słowami piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, utrwalenie zwrotów grzecznościowych z umiejętnością ich stosowania w różnych sytuacjach

 

1. Słuchanie piosenki „Grzeczne słówka”

https://www.youtube.com/watch?v=kwLEwyI-JzM

Porozmawiaj z dzieckiem nt. usłyszanej piosenki

-Jakie grzeczne słowa są wymienione w piosence?

-Dlaczego te słowa są ważne?

-Kiedy używamy tych słów , w jakich sytuacjach i okolicznościach? Podaj przykłady.

-Co to jest według ciebie dobre wychowanie?

2. Nauka piosenki „Grzeczne słówka”

Rodzic po kolei powtarza wersami słowa piosenki, a dziecko za nim

 

Dziękuję, przepraszam i proszę

Trzy słówka za małe trzy grosze

I grzeczny królewicz

I grzeczna królewna

Znają te słówka na pewno

Trzy słówka za małe trzy grosze

Dziękuję , przepraszam i proszę

To przecież niewiele kosztuje

Gdy powiem uprzejmie dziękuję

Korona ci z głowy

Nie spadnie na pewno

Nawet gdy jesteś królewną

Trzy słówka za małe trzy grosze

Dziękuję, przepraszam i proszę

 

3. Zabawa „Cicho- głośno” hamująco- pobudzająca

Do zabawy wykorzystujemy piosenkę „Grzeczne słówka”.

Rodzic naprzemiennie nastawia ja raz głośniej, raz ciszej. Kiedy dziecko słyszy głośną muzykę- podskakuje, kiedy cichą-chodzi na paluszkach

4. Śpiewanie piosenki

Rodzic proponuje dziecku wspólne zaśpiewanie piosenki

5. Ćwiczenie warg „Dobre i złe zachowanie”

Rodzic podaje dziecku przykłady właściwego i niewłaściwego zachowania się wobec drugiej osoby.

Kiedy wymienione zachowanie jest właściwe dziecko szeroko rozchyla usta- pokazuje zęby

Kiedy zachowanie jest niewłaściwe dziecko tworzy „dziobek”

-dziecko częstuje kolegę cukierkiem

-dziecko zabiera zabawkę koledze

-dziecko podaje chusteczkę ,gdy ktoś płacze

-dziecko bije swoja koleżankę

- dzieci wspólnie budują z klocków budowlę

-chłopiec zburzył zbudowaną z klocków wieżę

- dziewczynka mówi przepraszam swojej koleżance

-dziewczynka pokazuje język swojej koleżance

6. Na koniec jeszcze raz wspólnie z dzieckiem zaśpiewajmy poznana piosenkę „grzeczne słówka” ( z podkładem muzycznym)

 

Zwróćmy uwagę na to aby nasze dziecko podczas dnia codziennego nie stroniło od używania „grzecznych słówek”.