„Zabawy i tańce ludowe”

 

Cele:

- poznanie zabawek i zajęć dzieci dawniej

- poznanie nazwy swojego regionu

- poznanie układu tańca „Trojaka”

-rozwijanie wrażliwości muzycznej

 

1. „Jak bawiły się dzieci na wsi sto lat temu?”- rozmowa z dzieckiem zainspirowana filmem

Proszę obejrzeć film i porozmawiać z rodzicami jak rodzice bawili się gdy byli dziećmi?

Jeśli macie możliwość porozmawiajcie z dziadkami jak dziadkowie bawili się gdy byli dziećmi?

https://www.youtube.com/watch?v=fsQmVJLZcqM

 

2. „Trojak”- nauka układu tańca ludowego śląskiego

Dzieci w filmie, który za chwilę obejrzycie ubrane są w tradycyjne ludowe stroje.  Każdy rejon Polski ma swoje stroje ludowe. Czy wiesz jak nazywa się nasz region? Nasz region to Podlasie. Czy wiesz jak wygląda ludowy strój podlaski? Po zajęciach poszukaj z mamą lub z tatą w Internecie, jak wygląda ten strój?

Proszę obejrzeć film i przyjrzeć się jak tańczy się trojaka. Następnie razem z dziećmi, a w domu z rodzicem zatańcz układ tańca  Powtarzamy trzy razy, aby zapamiętać figury taneczne.

https://www.youtube.com/watch?v=xh1chdtZOYE

 

3. „W moim ogródeczku”- słuchanie piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=30jrk-VpYXE

Przyjrzyj się i powiedz:

  • Jak ubrane są dzieci?
  • Jak wyglądała wieś dawniej? ( domy, podwórka, budynki)
  • Co robiły dzieci, jak tańczyły?
  • Jaka to może być pora roku?
  • Jaka była melodia  piosenki? (szybka, wolna, wesoła, smutna itp.)