1. Rozgrzewka

- https://www.youtube.com/watch?v=DpV8hLcwB_s (marsz i podskoki)

- https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4  (wolno- spacer, szybko- bieg na paluszkach)

2. Piosenka (dzieci 3-4 letnie)

https://www.youtube.com/watch?v=9L4RS3kS9qc

 

Słowa:

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące,

Maki, chabry i goździki pachnące.

Maki, chabry i goździki pachnące.

La la...

 

Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, kwiateczków,

Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.

Nasplatamy, nazwijamy wianeczków.

La la...

 

Zaniesiemy mamie te dary, te dary,

Uściskamy, upieścimy bez miary.

Uściskamy, upieścimy bez miary.

La, la...

 

Pokazywanie do piosenki:

I zwrotka: dzieci przykucają, unoszą się powoli do pozycji stojącej, po czym lewą, a następnie prawą ręką pokazują rosnące po obu stronach kwiaty.

Refren: dzieci klaszczą miarowo w ręce i obracają się w miejscu.

II zwrotka: naśladują ruchy zrywania kwiatów i wicia wianka

Refren: klaszczą miarowo w ręce i obracają się w miejscu

III zwrotka: ,,otwierają” przed sobą ręce, jakby dawały naręcze kwiatów, następnie krzyżują obie ręce na piersiach- ,,ściskają mamę”.

2. Piosenka (dzieci 5-6 letnie)

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk&list=PLg1CqgwFMHxhOQA-DdZK02cKWYu-sE_LZ

 

Słowa:

1. Promyk słońca wyjrzał zza chmury
I zobaczył świat szarobury.
I pomyślał : Kto tu pomoże?
Świat taki szary być nie może.

Ref: Kto obudzi pąki kwiatów? (wiosna)
Kto pokaże gniazda ptakom ? ( wiosna)
Kto wygoni misia z nory? ( wiosna )
Zazieleni pola, bory? ( wiosna )

2. Promyk słońca spotkał wiosenkę
I zaśpiewał krótką piosenkę.
Daj wiosenko kwiatów troszeczkę
I obudź misia, obudź rzeczkę.

Ref: Kto obudzi pąki kwiatów? (wiosna)
Kto pokaże gniazda ptakom ? ( wiosna)
Kto wygoni misia z nory? ( wiosna )
Zazieleni pola, bory? ( wiosna )

3. I wiosenka go posłuchała
Kolorowe kwiaty dała.
Zabłysnęła w krąg kolorami
I już zostanie teraz z nami.

Ref: Obudziła pąki kwiatów
Pokazała gniazda ptakom.
Wygoniła misia z nory
Ożywiła pola, bory.

 

3. Zabawa na koniec

- https://www.youtube.com/watch?v=gCm95D-9m2s&list=PLVgZPTv9SL6Vgt7f-lCO_K6Urg6gv9BJH&index=21 (zabawa w figury)