Cele zajęcia:

-rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała;

- rozwijanie sprawności manualnych i motoryki małej;

- poznanie i zrozumienie zjawiska wiatru;

- uświadomienie roli powietrza w życiu człowieka, roślin i zwierząt;

- rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków;

 

1. Film edukacyjny

Obejrzyj film i odpowiedz na pytania

https://www.youtube.com/watch?v=2-NU0LrDDIA

 

2.,,Gdzie jest powietrze ?”- zabawy badawcze

-Gdzie  znajduje powietrze ?

-Czy wiecie jaki ma kolor, kształt?

W jaki sposób można poznać, że znajduje się wokół nas ?

W odpowiedzi na te pytania pomogą Wam zabawy badawcze:

1.Nadmuchiwanie balonów – obserwowanie ich powiększania się, wypuszczanie powietrza

z balonów w kierunku własnych twarzy. Powietrze możemy zamknąć w balonie. Powietrze rozciąga ścianki balonu przez co balon jest coraz większy. Powietrze rozszerza się w balonie, bo jest rozprężliwe. Ściśnięte w balonie powietrze wylatuje z dużą siłą i tak powstaje wiatr.

2.Wciąganie powietrza do płuc i wydychanie go przez słomkę do napojów do kubeczka

z wodą – obserwowanie powstających bąbelków, skąd się wzięły te bąbelki? Przez słomkę wydobywały się pęcherzyki powietrza, które wydycha człowiek.

3. Dmuchanie na paski bibuły zawieszone na nitce.

4. Zabawa ze strzykawkami. Czy powietrze można ścisnąć? Dzieci trzymają w ręce strzykawkę, wyciągają tłoczek nabierając powietrza do strzykawki. Następnie otwór z drugiej strony zatykają palcem i próbują wcisnąć tłoczek do środka. Dzieci przekonują się, że nie można wcisnąć tłoczka do końca. Po puszczeniu tłoczka przez dziecko, tłoczek sam wysuwa się na zewnątrz. Dzieci starają się podać przyczynę oporu tłoka w strzykawce?

5. Czy ludzie mogą żyć bez dostępu powietrza? Zatkajcie na chwilę nos – czy długo uda nam się wytrzymać bez oddychania?

6. Obserwowanie drzew poruszanych wiatrem.

Wnioski:

Powietrza nie można zobaczyć ani powąchać, lecz można poczuć, ale tylko wtedy, gdy porusza się, jako wiatr. Powietrze jest niewidzialne, bezbarwne i bez zapachu. Powietrze ma bardzo duże znaczenia dla życia ludzi i zwierząt. Powietrze jest wszędzie i jest niezbędne do oddychania, do życia.

3. Ćwiczenia gimnastyczne – ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha z wykorzystaniem woreczków.

I. Chodzenie z woreczkiem na głowie

Dzieci kładą woreczek na głowie i chodzą z wyprostowanymi rękami, starając się, aby woreczek nie spadł im z głowy. Jeżeli woreczek spadnie należy go podnieść. Zwracamy uwagę na prawidłowa sylwetkę.

 

II. Utrzymaj woreczek na głowie

Dzieci chodzą z woreczkiem na głowie. Na dany sygnał wykonują siad skrzyżny, po czym wstają i chodzą dalej, nie przytrzymując woreczka rękoma.

 

III. Rzuty woreczkiem w górę

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym trzymając w dłoniach woreczek. Rzucają nim w górę i starają się go chwycić zanim spadnie na podłogę.

Odmiana:

- Jedną ręką rzucają drugą łapią

- Przed złapaniem woreczka klaszczą w dłonie 1- 2- 3 razy

 

IV. Rzuty woreczkiem do wiaderka

Dzieci stoją w odległości około 2- 3 metrów i rzucają woreczkiem do wiaderka. Za każdy trafiony rzut otrzymują 1 punkt. Wygrywa dziecko, które w 10 rzutach zdobędzie najwięcej punktów.

 

V. Wkładanie woreczka do wiaderka

Dzieci chwytają woreczek palcami stopy i unoszą nogę do góry. Następnie poruszają się podskokami jedno nóż w kierunku wiaderka i wkładają woreczek do środka. Podskoki wykonujemy raz na prawej, raz na lewej nodze.

 

VI. Rzut woreczkiem obunóż

Dzieci siedzą trzymając woreczek między stopami. Na dany znak jednocześnie podrzucają woreczki w górę.

 

VII. Rzut woreczkiem w górę

Dzieci siedzą trzymając woreczek palcami jednej stopy. Na dany sygnał podrzucają woreczki jak najwyżej w górę. Dzieci powinny wykonywać rzuty raz prawą, raz lewą nogą.

 

VIII. Utrzymaj woreczek na kolanie

Dzieci stoją. Podnoszą ugiętą jedną nogę (np. prawą), kładą woreczek na kolanie i starają się wytrzymać w tej pozycji jak najdłużej.

 

IX. Podrzucanie woreczka nogą i chwyt w dłonie

Dzieci stają kładąc woreczek na jednej stopie (na części grzbietowej). Unoszą nogę z woreczkiem i podrzucają woreczek w górę, starając się złapać go w dłonie zanim upadnie na podłogę.

 

X. Chodzenie z woreczkiem między stopami

Dzieci chodzą mając złączone stopy. Ciężar ciała przeniesiony jest na zewnętrzne krawędzie stóp, palce stóp mocno podwinięte przylegają do podłogi. Pod stopami umieszczony jest woreczek. Zadaniem dzieci jest chodzenie drobnymi przesunięciami stóp, nie gubiąc woreczka.

 

XI. Chód z woreczkami

Dzieci stoją trzymając woreczki palcami stóp. Na dany sygnał zaczynają chodzić wysoko unosząc kolana i utrzymując woreczek palcami stóp.

 

Dla chętnych dzieci :

1. Wykonajcie ćwiczenia stronach  17-19 w fioletowych kartach pracy ,,Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy cz. 4”.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf

 

2. Zapraszamy do kolorowania. Tym razem, aby poznać kolor musisz rozwiązać matematyczną zagadkę. Wynik z działania jest numerem koloru.

 https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/gra,5750cmatematyczna_kolorowanka_puchatkiem.html

 

3. Policz palce i kliknij odpowiednią liczbę na ekranie.

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/gra,59082c-ile_widzisz_palcow.html

 

 Pozdrawiamy Was drogie dzieci,

Pani Ania i Ula

----------------------

„Playing with farm animals”

Cel:  -utrwalanie nazw zwierząt hodowlanych w zabawach ruchowych

- wprowadzenie nazw czynności: to hop, to swim, to climb, to roll

 

Powitanie 

Na początek przywitajmy się tą samą piosenką, co ostatnio - naśladujcie ruchy wykonywane przez animowane postaci w piosence i próbujcie śpiewać całą piosenkę – pewnie zdążyliście się jej już nauczyć:

Hello, hello

clap your hands (klaskaj w dłonie)

stretch up high (wyciągnij się w górę)

touch yuour toes (dotknij palców u stóp)

turn around (obróć się)

stamp your feet (tup stopami)

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

Przypomnienie słownictwa

Teraz czas na przypomnienie angielskich nazw zwierząt z wiejskiego podwórka – farm animals – przydadzą się do tego obrazki z poprzedniego zajęcia (karta pracy), można też użyć figurek/zabawek zwierząt (jeśli takie posiadacie)

Pokazujemy dziecku kolejno obrazki i pytamy What is this? Można też poprzykrywać obrazki zwierząt kartkami lub serwetkami i odkrywać je stopniowo, żeby wzbudzić większe zainteresowanie dziecka. Innym sposobem jest schowanie obrazków lub figurek do pudełka i wyjmowanie ich fragment po fragmencie, lub też poukrywanie ich w pokoju i zadaniem dziecka będzie ich odnalezienie i nazwanie po angielsku.

 Goat –koza,    Duck –kaczka,   Horse –koń,    Dog –pies,    Mouse – mysz,    Cow –krowa,  Pig –świnka,   Cheeken – kurczak,    Rabbit – królik,   Cat – kot,    Sheep –owca

Jeśli nie pamiętacie dokładnej wymowy, przypomnicie ją sobie „klikając” na głośniki obok zdjęć zwierząt, dostępne pod linkiem: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-to-pre-intermediate/farm-animals

 

Wprowadzenie nazw czynności i utrwalanie ich

wraz z wybranymi nazwami zwierząt w zabawach ruchowych

 

Otwórzcie karty pracy „I Love BOO B” na stronie 40 lub pod linkiem: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/angielski/boo_poziom_b_kp.pdf

Najpierw nazwijcie po angielsku zwierzęta, które się tam znajdują – pig, duck, dog, cat, rabbit.

Przyjrzyjcie  się co robią te zwierzęta (What are they doing?)

Poruszajcie się jak te zwierzęta na obrazku  i powtarzajcie zwroty:

Roll like a pig – turlaj się jak świnia

Swim like a duck – pływaj jak  kaczka

Run like a dog – biegaj jak pies

Climb like a cat – wspinaj się jak kot

Hop like a rabbit – podskakuj jak królik

Teraz połączcie zwierzęta z postaciami (Boo, Lilly i Maxa) wykonującymi takie same czynności.

Następnie możecie poruszać się jak Boo, Lilly i Max, ponownie powtarzając nazwy czynności:

Roll like Boo – turlaj się jak Boo

Swim like Max – pływaj jak Max

Run like Max– biegaj jak Max

Climb like Boo – wspinaj się jak Boo

Hop like Lilly– podskakuj jak Lilly

 

Kolejna propozycja zabawy - rodzic wypowiada angielską nazwę zwierzęcia, a zadaniem dziecka jest poruszanie się jak to zwierzę  i wydawanie charakterystycznych dla niego odgłosów. Aby zabawa była bardziej atrakcyjna dla dziecka można użyć magicznego zaklęcia: Abracadabra! You are a …(i tu wymieniamy nazwę zwierzęcia). 

 

Dziecko może też wybrać obrazek/figurkę zwierzęcia i np. trzymać go w ręce, rodzic wymienia w wolnym tempie wszystkie znane dziecku nazwy zwierząt w języku angielskim, kiedy dziecko usłyszy nazwę zwierzęcia, które wybrało – podskakuje. Można przy tym użyć polecenia: Hop, when I will say ….(i tu mówimy nazwę zwierzęcia); Można zmienić formę ruchu – dziecko zamiast skakać może turlać się (roll), pływać (swim), biegać (run), wspinać się (climb) 

 

Zadanie dodatkowe dla chętnych – puzzle on-line: http://www.hellokids.com/c_22539/free-online-games/kids-puzzles-games/animals-free-puzzles/pig - są tam różne warianty –od najprostszego (very easy – 4 części), aż do bardzo trudnego (very hard – 36 części)

 

HAVE FUN! (miłej zabawy!)