„Gdzie strumyk płynie z wolna” – zabawa rytmiczna do piosenki;

c. kształcenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, rozwijanie zainteresowań muzycznych;

https://www.youtube.com/watch?v=qg4U_QOudJc

„Ludzie do ludzi” – zabawa ruchowa;

Rodzic podaje polecenie:

Ręce do rąk! – dziecko i rodzic podają sobie ręce;

Stopy do stóp! – dotykają się stopami;

Nosy do nosów! – dotykają się nosami itp.

Na hasło: ludzie do ludzi!, zamieniają się rolami;

 

„Mój dom” – praca plastyczna;

c. rozwijanie sprawności manualnych, kształcenie wyobraźni, kreatywności

Dziecko maluje farbami, jak wygląda ich dom, uwzględniając na rysunku zarówno szczegóły domu, jak i otoczenia: zieleń, ulice itp.

 

 Pokoloruj domek najpiękniej jak potrafisz. Dorysuj swoją rodzinę.

KOLOROWANKA