Stokrotka – zabawa rytmiczna do piosenki

Cele:  kształcenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, rozwijanie zainteresowań piosenkami

 z dzieciństwa rodziców, dziadków

Jesteśmy Polką i Polakiem – śpiew  refrenu– piosenka wcześniej  była wprowadzona

https://www.youtube.com/watch?v=EfnHKY8hxt4

Jakie miasta odwiedziła ciuchcia? Można pokazać mapę Polski i miasta, które w piosence wystąpiły.

Teraz rodzic poprosi,  aby dziecko zamknęło oczy i powie kilka zdań na temat wyglądu pięknej, polskiej wsi  wiosną.  Następnie będzie z dzieckiem maszerować i zaśpiewa popularną piosenkę pt. „Stokrotka” https://www.bing.com/videos/search?q=stokrotka+piosenka+youtube&&view=detail&mid=5AF80849E728B56268205AF80849E728B5626820&&FORM=VDRVRV

O czym była piosenka?  Kto w niej wystąpił? Do czego zapraszała?

Zabawy rytmiczne. Rodzic wypowiada słowo np. stokrotka równocześnie klaszcząc, a następnie prosi dziecko o powtórzenie rytmu.(półnuta, ćwierćnuta, ćwierćnuta) Można następnie wymyślać inne rytmy do słów: „ płynie strumyk”, „pokrzywa”, „ale gapa” itp.

Strumyk – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak (masażyk)

Tu jest las, tam strumyk płynie, - szybkie uderzanie palcami jednej ręki po plecach, drugą rysujemy zygzak

Coś zalewa, coś ominie -  całą dłonią masujemy jedno miejsce, potem rysujemy zakole

W strumyku rybki pływają – palcami rozłożonej dłoni rysujemy fale,

I tak pyszczki otwierają. – skubiemy dziecko po plecach dwoma palcami jednej potem drugiej ręki

Na koniec można zaśpiewać i nauczyć dziecko fragmentu piosenki „Stokrotka”

 -----------

„Polska- moja ojczyzna”

  1. Jesteśmy Polką i Polakiem”- zabawa ruchowo-naśladowcza z rodzicami. 

Cel: rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem treści utworu

Dziecko pokazuje ruchy według swojego pomysłu, a rodzic je naśladuje - PRZEJDŹ...

KARTA PRACY