Scenariusz zajęć z religii katolickiej w grupie dzieci 6 - letnich.
Temat: Pismo Święte - wyjątkową księgą.
Ogólne cele katechetyczne:
Poznanie prawdy o tym, że Bóg mówi do nas poprzez Pismo Święte.
Kształtowanie postawy szacunku wobec Pisma Świętego.
W kościele obchodzimy Tydzień Biblijny. W związku z tym zwracamy szczególną uwagę na Słowo Boże. Przypomnimy wiadomości o Piśmie Świętym.
Dzieci mogą obejrzeć książki, które posiadają rodzice. ( np. bajki, atlas, książeczka do nabożeństwa, książka kucharska, podręcznik, encyklopedia ).
W każdej książce jest wiele ciekawych wiadomości. Książki zostały napisane przez mądrych ludzi. Wśród tych książek jest jedna, inna niż wszystkie pozostałe. To wyjątkowa księga. To księga Pisma Świętego ( Biblia ).
Dzieci szukają w domu księgę Pisma Świętego. Oglądają ją.
Gdy patrzymy na Biblię, wydaje się nam, że jest to zwyczajna książka. Jednak to księga inna od wszystkich, ponieważ są w niej zapisane słowa samego Boga. Gdy pokazywałam Wam tę księgę w przedszkolu, to najpierw ją ucałowałam. To wyraz szacunku do zawartych w tej księdze słów. Gdy czytamy księgę Pisma Świętego lub gdy jej słuchamy, mówi do nas sam Bóg. Do tej księgi będziemy często zaglądać, czytać ją na katechezie, aby poznać słowo Boga. Pismo Święte możemy czytać także w domu. Wtedy też mówi do nas Bóg. Zachęcam do wspólnego przeczytania fragmentu tekstu
2 Tm 3, 14- 15.17. Biblię możemy położyć na stoliku nakrytym białym obrusem i zapalić świecę.
" Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości(...) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu".
Jak już wspominałam Pismo Święte ma jeszcze inną nazwę - Biblia.
Aby zapamiętać nową nazwę Pisma Świętego, przypomnimy słowa piosenki: 
Czytaj Biblię, módl się co dzień,
Jeśli wzrastać chcesz, 
Jeśli wzrastać chcesz,
Czytaj Biblię, módl się co dzień,
Jeśli wzrastać chcesz.

Pozdrawiam
Aniela Leonowicz