„Polska- wydzieranka, zapełnianie szablonu

 

Cele:

–        kształcenie sprawności manualnych dłoni i palców

–        wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

–        utrwalenie barw ojczystych i ich znaczenia -przejdź...

„Nasza Polska”- gra planszowa...

"Polska" - kontury

------------

Oglądanie albumów przedstawiających Polskę, zabytki, krajobrazy

Cel: Zwrócenie uwagi na piękno polskiej ziemi, zachęcanie do korzystania z książek jako źródła wiedzy

Jeżeli nie ma w domu albumu można skorzystać z prezentacji zamieszczonej poniżej

 

 Pocztówkowe puzzle

Cel: kształcenie analizy i syntezy wzrokowej

Oglądanie pocztówek, przedstawiających polskie miasta. Dobrze jest przeczytać ich nazwy. Następnie rozcinamy kartkę. Zadaniem dzieci jest ułożyć pocztówkę  

 

Wycieczka rowerowa – zabawa ruchowa

Cel: rozwijanie mięśni brzucha

Dziecko leży na plecach i naśladuje jazdę rowerem: z górki = szybkie wymachy nóg, pod górkę- powolne

 

Mieszkam w Polsce – nauka rymowanki na pamięć

Cel: kształcenie umiejętności mówienia z różną intonacją głosu

Dziecko mówi rymowankę w sposób wskazany przez rodzica: cicho, głośno, wolno, szybko.

 Mieszkam w Polsce, jestem Polakiem

Jestem dobrym przedszkolakiem

-------------

„Driving in my car”- wprowadzenie piosenki

 

Cele:

–        zapoznanie ze środkami lokomocji: car, bike, boat, train, airplane

–        osłuchanie z melodią i słowami piosenki

–        naśladowanie ruchem słów utworu - PRZEJDŹ...

KARTA PRACY 1

KARTA PRACY 2