Więcej, mniej tyle samo – zabawa dydaktyczna

Cele: - kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo

Dziecko i osoba dorosła mają przed sobą  liczmany. Rodzic  kładzie  określoną ilość  klocków np. 5. Prosi dziecko o przeliczenie i wykonanie poleceń.

  • Połóż przed sobą tyle samo liczmanów.
  • Połóż przed sobą mniej liczmanów.
  • Połóż przed sobą więcej liczmanów.

Proszę  powtórzyć z dzieckiem zabawę kilka razy, zmieniając ilość liczmanów.  Liczmany osoby dorosłej i dziecka powinny się różnić.

Zabawa ruchowa: do kubeczka, pojemnika proszę włożyć kilka kartek z różną ilością narysowanych kropek od 1 do 6. Dziecko losuje karteczkę przelicza kropki i wykonuje tyle przysiadów, pajacyków, skoków ile było kropek. Osoba dorosła odgaduje, kartka wraca do pojemnika. Zamiana ról. Dorosły losuje wykonuje ćwiczenia, a dziecko liczy.

---------------

„Z ekologią za pan brat”- quiz 

Cele:

–        rozwijanie zainteresowania dzieci środowiskiem wokół nas

–        zachęcanie do podejmowania działań na rzecz przyrody -przejdź...