ŚMIECIARKA

 

Cele:

- poznanie zawodu pracownika  zakładu oczyszczania miasta

- zapoznanie z wyglądem  oraz pracą różnych samochodów- śmieciarek

-rozwijanie zainteresowań plastycznych, wykonywanie prac z różnym materiałem plastycznym

 

1.„Śmieciarka”- obejrzenie filmu

 

Przyjrzyj się jak pracuje śmieciarka, jak ją się obsługuje, jak wyglądają śmieciarki?

 

       https://www.youtube.com/watch?v=72JkOblUj9o

       (Trach Sernice/Śmieciarka-City Sernice/Służby Miejskie)

 

       2. „Śmieciarka”- zabawa plastyczna

       

        Rodzic rysuje sylwetę samochodu- śmieciarki oraz nakrętki od plastikowych butelek (2       lub  3 dla dziecka). Dziecko ma za zadanie pokolorować kredkami (najlepiej pastelami) kontur samochodu, dorysować szczegóły i przykleić nakrętki tam, gdzie powinny być koła samochodu.

 

        3. „Śmieciarka przy pracy”- zabawa ruchowa  bieżna

 

         Dziecko biega naśladując jeżdżącą śmieciarkę. Na hasło „Kosze!”  zatrzymuje się i wykonuje 3 przysiady (tak jakby opuszczały i podnosiły kosze ze śmieciami) i znowu biegają.

----------------

"Farm Animals - Peek-A-Boo"  - Język angielski

Cele:

- utrwalenie słownictwa związanego ze zwierzętami hodowlanymi

   (rooster, duck, cow, horse, pig, sheep)

- kształtowanie umiejętności rozumienia z kontekstu;

- zapoznanie z nowym słowem "barn" -  stodoła;

- utrwalanie słownictwa poprzez zabawę "Farm Animals - Peek-A-Boo"

 

Kochani zapraszam na angielski.

Wystarczy kliknąć poniższy link:

"Farm Animal - Peek-A-Boo"  

 

Życzę miłej zabawy.

Pani Ula