WIOSENNE DRZEWO  -  papieroplastyka

Cele:

- Utrwalenie nazw podstawowych części drzewa: pień, korona, korzenie

- kształcenie umiejętności  posługiwania się nożyczkami, łączenia różnych technik plastycznych

- przyzwyczajanie do szanowania przyrody

Pomoce: tutka po papierze toaletowym , zielona kartka z bloku technicznego, pastele, bibuła lub wycinanki

!. Wysłuchanie wiersza  „Zielone serce” R. Pisarskiego

Na skwerku rosło drzewko
szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało koronę.
Zielono-srebrne liście.
Słuchali chętnie ludzie
przechodząc koło drzewa
jak wietrzyk wśród gałązek
wesoło piosenki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis
ukradkiem wyjął nożyk,
bo napis chciał wyskrobać
w srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku, literka po literce,
nie wiedział, że pod korą
zielone płacze serce.

 

Rozmowa z dzieckiem. O czym był wiersz? Jak wyglądało drzewo? Co zrobił urwis? Jak mogło czuć się drzewo? Należy tutaj zwrócić uwagę na konieczność szanowania drzew(produkują tlen, są mieszkaniem wielu zwierząt, upiększają świat itp.), przyrody i ludzi. Można zapytać jakie drzewa zna dziecko i z jakich części się składa drzewo. I zaproponować wykonanie przestrzennej pracy plastycznej. Pień drzewa to rulon po papierze toaletowym. Można  go pomalować brązową farbą plakatową lub owinąć brązową bibułą. Koronę  drzewa wycinamy z zielonego kartonu,( może to być koło, owal). Dziecko dorysowuje kredką konary i dokleja wycięte z bibuły (wycinanki) listki. W dwóch miejscach nacinamy rulon, wkładamy koronę. Można zajrzeć na stronę:

 

https://www.4slonie.com/images/954.jpgptaki 

 

Ptaki wracają do gniazd – zabawa ruchowa  Dziecko zamienia się w ptaszka biega ,podskakuje na hasło „do gniazda” szybko wraca w umówione miejsce.

-------

RECYKLINGOWE GRY- ZRÓB TO SAM

Cele:

–        uświadomienie korzyści płynących z recyklingu (ponownego wykorzystania odpadów)

–        rozwijanie wyobraźni i kreatywności

–        zachęcanie do twórczego spędzania czasu

 

Przedstawiam Wam gry, które w bardzo łatwy, szybki i tani sposób zrobiłam w domu z dzieckiem. Do ich wykonania wykorzystacie dostępne w domu odpady, które nadają się do powtórnego wykorzystania czyli tzw. recyklingu - przejdź...