Świat w naszych rękach

Cele:

-rozwijanie muzykalności dzieci, kształcenie pamięci muzycznej,

-kształcenie poczucia rytmu oraz umiejętności zabawy przy muzyce,

-kształcenie percepcji słuchowej: rozróżnianie wysokości dźwięków- wysokie, niskie

 

1.Zabawa naśladowcza do piosenki „My jesteśmy kotki dwa”- przypomnienie

Dzieci pokazują części ciała kotka i śpiewają znaną piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U

 

2. Zabawa rytmiczna przy muzyce „Dźwięki wysokie i niskie w podskokach”

Dzieci słuchają poleceń osoby prowadzącej zabawę i wykonują ruchy wg instrukcji

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfU&app=desktop

 

3. „Świat w naszych rękach”- osłuchanie się z piosenką

https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

  1. Ci co lubią segregację, otóż oni mają rację

Gdy w osobne pojemniki lecą : papier, szkło, plastiki

Ref: Cały świat w naszych rękach

        Właśnie, o tym ta piosenka

         Możesz dbać o cały świat

         Chociaż masz niewiele lat

2. A recykling- trudne słowo, chodzi o to by na nowo

Z naszych śmieci zrobić coś : papier, plastik albo szkło

Ref: Cały świat w naszych …………

3. Więc dorośli oraz dzieci posłuchajcie: sprawą śmieci

Trzeba zająć się dziś, żeby jutro dobrze żyć

Ref: Cały świat w naszych rękach…..

 

Po wysłuchaniu piosenki dzieci uczą się słów refrenu.

 

  4. Pokoloruj „Motyla” wg własnego pomysłu.       

 

Tutaj