„Świat w naszych rękach”- osłuchanie z piosenką Ł. Tartas

Cele:

–        rozwijanie poczucia rytmu i słuchu muzycznego

–        zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi

–        kształtowanie świadomości ekologicznej

–        uświadomienie znaczenia recyklingu dla ratowania środowiska - przejdż...

Eko karty pracy - przejdź...

------

Powietrze – zabawy badawcze

Cele:

- zapoznanie z niektórymi właściwościami powietrza

- zachęcanie do eksperymentowania, próby wyciągania wniosków:

- uświadomienie dzieciom znaczenia powietrza dla życia na Ziemi

Zagadka:  Jest wszędzie wokół nas, możemy to poczuć ale tego nie widzimy

  • Czy na pewno powietrze znajduje się wokół nas.

Proszę dziecku wręczyć reklamówkę. Zadaniem jest złapanie do niej i zamknięcie jak największej ilości powietrza. Dziecko poprzez takie  działanie przekonuje się, iż rzeczywiście powietrze nas  otacza.

  • Czy ludzie potrzebują powietrza. Dziecko próbuje zatkać nos, zamknąć usta i sprawdza jak długo można tak wytrzymać. Po chwili otwiera usta, odsłania nos i oddycha.  Dmuchanie  na dłoń – co dziecko czuje. Powietrze potrzebne jest do oddychania, człowiek musi oddychać. Potrzebne  jest również zwierzętom i roślinom.   
  • „Czy na pewno powietrze znajduje się wewnątrz przedmiotów?”  Dziecko dostaje zakręconą pustą butelkę i próbuje ją zgnieść,  a potem  pustą  odkręconą zanurza    w wodzie  Obserwuje wydostające się  bąbelki – powietrze.  wniosek powietrze znajduje się wewnątrz przedmiotów.
  • „Zabawa z balonami”: dziecko dostaje niezawiązany nadmuchany balon(może nadmuchać samo) i strumień powietrza kieruje na wcześniej przygotowane kawałki chusteczki, drobne  papierki, piórka. Obserwuje poruszające się przedmioty. Ruch powietrza - to wiatr 
  • Osoba dorosła zapala dwie świeczki( podgrzewacze)i, jedną zakrywa słoiczkiem i prosi aby dziecko obserwowało obie świeczki.  Wniosek  świeczka pod słoikiem zgasła.  Wyjaśnienie ogień pali się tylko wtedy, kiedy ma dostęp do powietrza, do tlenu, który jest składnikiem powietrza.
  •  Osoba dorosła nakłada balon na szklaną butelkę. Wkłada butelkę do miski i wlewa gorącą wodę. Balon się napełnia powietrzem. Wnioski: powietrze pod wpływem ciepła rozszerza się i rośnie. Następnie butelkę wkłada do miski z zimną woda. Balon się kurczy. Wnioski: powietrze oziębia się i kurczy. Dzięki temu mogą wznosić się  balony w powietrze.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Balon#/media/Plik:Luftballong.jpg

 

 

Nadmuchany balon można ozdobić wg własnego pomysłu.