„MAŁY EKOLOG”- wprowadzenie wiersza M. Mojsaka

 

Cele:

–        rozwijanie pamięci mechanicznej

–        kształcenie postawy współodpowiedzialności za naszą planetę

–        zapoznanie z pojęciem 'ekolog'

 

 „Ekolog”- wyjaśnienie pojęcia - przejdź...

-----------------

ZABAWY Z GAZETAMI

Cele 
- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,
- wyrabianie podstawowych cech motoryki w zakresie zwinności, zręczności, wytrzymałości, utrzymywania prawidłowej postawy ciała,
- wdrażanie do ćwiczeń z nietypowymi przyborami

. Zabawa ożywiająca – „Taniec z gazetą”

https://www.bing.com/videos/search?q=zabawy+z+gazetami&&view=detail&mid=5B30305B8201A78D99745B30305B8201A78D9974&rvsmid=816C6ACD26801CC88716816C6ACD26801CC88716&FORM=VDQVAP

  Część główna:
- Dziecko stoi w rozkroku, nogi wyprostowane, trzyma  oburącz gazetę - wykonuje skłony;
- Kładzie gazetę na głowie, maszeruje  we wspięciu na palcach;
- Dziecko  wkłada  gazetę między kolana i wykonuje podskoki w miejscu;
- Siad klęczny, przed kolanami gazeta – kładzie dłonie na gazecie, odsuwa ją   jak najdalej i przysuwa  do siebie (naśladuje zasuwanie i odsuwanie szuflady);
- „Karuzela” – siada   na gazecie, kręci się w kółko odpychając się rękami i stopami;
- Dziecko leży na brzuchu – unosi gazetę trzymaną oburącz za końce, dmuchaj  w gazetę tak, by wprawić ją w ruch;
- Staje w rozkroku, nogi wyprostowane, wykonuje skłon w przód, przesuwa  gazetę pomiędzy stopami naśladując mycie podłogi;
- Dziecko zgniata  gazetę w kulkę, podrzuca  ją i próbuje złapać;
- Siada  na dywanie, kładzie kulkę na dłoni i próbują zdmuchnąć;
- Kładzie się na plecach, nogi ugięte, przekłada kulkę pod plecami, nad brzuchem;
- Siada   i chwyta  kulkę stopami, kładzie się na plecach, przekłada   kulkę za głowę;

Część końcowa – zabawy uspokajające
 Zabawa   napięcia „Przebijamy mur”
Osoba dorosła trzyma napiętą gazetę,   dziecko z rozpędu próbują przerwać gazetę.
. - „Góra” – dziecko stoi w lekkim rozkroku, trzyma  oburącz kulkę , podnosi jak najwyżej wyprostowane ręce, wciągaj  brzuch i spokojnie oddycha nogi, unoszą ręce (j.w.);
- „Okręt na wzburzonym morzu” – dziecko siada, kładzie kulki na brzuchu, odchyla się do tyłu, podnosi zgięte w kolanach nogi;
  „Embrion” – kładzie  się na plecach, kładzie kulkę na brzuchu, zwija się w „kołyskę” i kołysze się na boki;

 Źródło:

http://www.edukacja.edux.pl/p-19522-zabawy-z-gazetami-scenariusz-cwiczen.php

Zabawy plastyczne

Cel: - kształcenie sprawności manualnej

- spróbuj porwać tak gazetę aby otrzymać koło, prostokąt, trójkąt, jak najdłuższą serpentynę

- można pozwolić dziecku wycinać dowolne obiekty z kolorowych gazet,

- ciekawe efekty powstają podczas rysowania np. mazakami  lub pastelami na szarym drukowanym papierze

----------------

„Numbers”- liczby

 

Cele:

–        utrwalenie liczebników 1- 10

–        przypomnienie nazw części ciała oraz kolorów

–        rozwój sprawności motoryki dużej

–        pobudzenie aktywności dziecka

–        kształtowanie rozumienia ze słuchu

 

  1. „Hands up”- rymowanka- pokazywanka na powitanie

Hands up! (podnosimy ręce do góry).

 Hands down! (opuszczamy ręce).

Look at the left! (wskazujemy lewą ręką w lewą stronę).

 Look at the right! (wskazujemy prawą ręką w prawą stronę).

 Clap your hands! Clap! Clap! Clap! (klaszczemy w dłonie).

Tap your feet! Tap! Tap! Tap! (tupiemy nogami).

 Turn around! (obracamy się wokół własnej osi).

Sit down please! ( siadamy).

Podczas mówienia rymowanki rodzic używa odpowiednich gestów, które pozwalają dziecku zrozumieć treść rymowanki oraz naśladować gestykulację.

  1. „How many fingers”- rytmiczna piosenka, podczas której utrwalamy liczebniki, części ciała, a także mamy okazję do poruszania się

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=xNw1SSz18Gg&feature=emb_logo

  1. „Ready? steady? go!”

Rozkładamy w różnych miejscach pokoju różne ilości przedmiotów, które mamy do dyspozycji (lalki, kredki, klocki, kubki, itp.). Dziecko przechadza się po pokoju za rodzicem i widzi gdzie znajdują się te przedmioty (np.: w jednym miejscu znajduje się jedna kredka, w kolejnym dwie lalki, trzy ołówki, gdzieś indziej cztery maskotki, itd.). Dziecko przelicza przedmioty i zapamiętuje gdzie jaka ilość przedmiotów się znajduje. Rodzic wypowiada na głos jakąś liczbę np.: “5″” a zadaniem dziecka jest szybko podbiec do miejsca gdzie zostało wcześniej umiejscowionych właśnie 5 przedmiotów. Rodzic zachęca do zabawy pytając “are you ready?” dziecko odpowiada “yes” i słyszy od rodzica “ready? steady? Go!”.

Liczebniki (numbers)

1- one              6- six

2- two             7- seven

3- three            8- eight

4- four             9- nine

5- five             10- ten

  1. 4.      „Seven steps” (Siedem kroków)- bardzo prosta wyliczanka ucząca liczebników 1-7 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=kz_EQSfFx0g&feature=emb_logo

5. „Let’s Count 1 to 10”- zabawa ruchowa utrwalająca liczebniki

1 ,2, 3, 4, 5, jump!
6 ,7, 8, 9, 10, jump!
1, 2, 3, 4, 5 jump!
6 , 7, 8, 9, 10
(Repeat)
Here we go
1,2,3, Step forward
1,2,3, Step back
1,2,3, Spin around
1 ,2, 3, 4, 5, jump!
6 ,7, 8, 9, 10, jump!
1, 2, 3, 4, 5 jump!
6 ,7, 8, 9, 10
Here we go
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Podczas piosenki należy wykonywać polecenia:

jump- skakać

step forward- krok do przodu

step back- krok do tyłu

spin around- obrót

 

Dodatkowa zabawa:

W środku piosenki są następujące słowa:  1,2,3, Step forward
1,2,3, Step back
1,2,3, Spin around

Poproś dziecko, żeby powiedziało ile kroków w tył, przód i obrotów chce wykonać. To prosty sposób, żeby dziecko zaczęło samo mówić liczebniki po angielsku.