1.        „NA WIEJSKIM PODWÓRKU” – zagadki słuchowe

c. rozpoznawanie odgłosów zwierząt, próby naśladowania, rozwijanie słuchu muzycznego;

https://youtu.be/tMTEHa5GjEE

2.     „Gospodarskie pojazdy” – zabawa dydaktyczna z figur geometrycznych

c. kształcenie poprawnego nazywania i porównywania figur geometrycznych, rozwijanie logicznego myślenia;

Dziecko ma komplet figur geometrycznych. Rodzic układa z nich pojazdy: traktor, kombajn, samochód. Dziecko próbuje ułożyć tak samo. Następnie nazywa figury.

3.  „Traktory i samochody” – zabawa ruchowa z elementem biegu;

Dziecko biega w różnym tempie. Rodzic na hasło „traktor” – wolnym truchtem, natomiast na hasło „samochód” – szybko. Zamiana ról z rodzicami.

Pokoloruj traktor:
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/nowoczesny-ciagnik?version=print