Temat: Raduję się zmartwychwstaniem Jezusa ( 6 latki)


Ogólne cele katechetyczne:
Poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.


Po śmierci na krzyżu Jezus został złożony w grobie. Dziś chcę wam ogłosić radosną wiadomość : Jezusa nie ma już w grobie, bo zmartwychwstał i  znowu jest żywy.
Posłuchajmy, kto jako pierwszy dowiedział się o tym radosnym wydarzeniu.
Czytamy z Pisma Świętego ( Mt 28,1-10).
Zastanówmy się: 
Kto pierwszy rano przybył do grobu Jezusa?
Kogo spotkały  kobiety?
Co powiedział im anioł?
Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną o zmartwychwstaniu ?
Kogo spotkały po drodze?
W jaki sposób przywitały Jezusa?
Co powiedział im zmartwychwstały  Jezus?
Mówiliśmy o tym, że Jezus trzeciego dnia wyszedł z grobu. Jest taki owad, który przez dłuższy czas żyje najpierw wewnątrz swojego kokonu, ale później wychodzi z niego. To motyl. Motyl będzie nam przypominał, że Jezus wstał z martwych i żyje wśród nas.
Dzieci 5 letnie . które nie mają książek mogą narysować na kartce motyla.
Te , które mają książki wykonują polecenie na stronie 86 i 87. Oglądają też historyjkę obrazkową na stronie 86 i wklejają postać Jezusa ukazującego się swoim przyjaciołom.
Dzieci 6 letnie, które nie mają książek przypominają piosenkę, której uczyliśmy się w przedszkolu.
 Bóg nie umarł, Jezus żyje (dzieci kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)
Daj mu ręce swe, (dzieci klaszczą w dłonie)
Daj mu nogi swe, (dzieci tupią nogami),
Daj mu serce swe, ( dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego jego bicie)
On zawsze z nami jest. ( dzieci radośnie podskakują)
Dzieci , które mają książki wykonują polecenie na str. 82- 83

Na koniec dzieci uczą się rymowanki:
RADOŚCI NADSZEDŁ CZAS - JEZUS ŻYJE POŚRÓD NAS.

Pozdrawiam
Aniela Leonowicz

----------


Temat: Zmartwychwstały Jezus jest ze mną.


Ogólne cele katechetyczne:
Poznanie prawdy, że zmartwychwstały Jezus jest obecny wśród nas.


Święta Wielkanocne są bardzo radosne, ponieważ cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa, który pokonał śmierć. W kościele przypomina nam o tym wydarzeniu pusty grób, figura zmartwychwstałego Jezusa, a także duża świeca zwana paschałem.
Zmartwychwstały Jezus jest z nami zawsze. Obiecał to swoim uczniom. 
Rodzice mogą odczytać z Pisma Św. ( Mt 28, 20 b) :
" OTO JESTEM Z WAMI PO WSZYSTKIE DNI, AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA"
Dzieci, które nie mają książek mogą nauczyć się z rodzicami rymowanki:
Dobry Jezus żyje z nami, we wspólnocie Go spotkamy.
Dzieci, które mają książki mogą wykonać polecenia ze str. 84 i 85.
Nowe pojęcia:
Paschał - jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy panuje nad mrokiem, tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią.
Figura zmartwychwstałego Jezusa - przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć.
Słowo ALLELUJA jest okrzykiem radości, Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał, że kocha nas i jest zawsze z nami. Gdy śpiewamy ALLELUJA chwalimy Jezusa i dziękujemy Mu za Jego miłość.

Pozdrawiam serdecznie
Aniela Leonowicz