1.   Zabawy z wierszem K. Datkun – Czerniak „PRAWDA TO CZY ŻART?”

Rodzic recytuje wiersz, dziecko odpowiada czy zawarta treść jest prawdziwa, czy nie; dziecko stara się uzasadnić swoją opinię;

Po zielonej łące Kicają zające.
 Bocian żabek szuka, Kukułeczka kuka.
 Motyl nektar pije, Ptaszek gniazdko wije.
Świerszcz melodię gra: -cyt-ta, cyt-ta...
Pszczoła pyłek zbiera z białej koniczyny.
Żuk kwiaty przynosi dla swojej dziewczyny.
Mrówki ścieżynkami Jeżdżą motorami,
Zaś zielone żabki Przymierzają czapki.
Czy to wszystko prawda? Czy też żarty może?
Gdy się zastanowisz, to odgadnąć możesz

 2. „ŁĄKA” – malowanie techniką „mokre – w mokrym”

c. zapoznanie z nową techniką plastyczną (malowanie farbami płynnymi na wilgotnym papierze), poszerzanie wiadomości na temat barw występujących w danej porze roku;

Rodzic moczy kartkę, dziecko pędzelkiem nakłada na kartkę papieru po jednym kolorze farby (rodzic przypomina, jak należy pędzelek płukać i wycierać). Dziecko wybiera kolejne kolory – następuje mieszanie się farb na kartce. Rodzic egzekwuje, jakie kolory pojawiły się w trakcie wymieszania farb (dziecko je nazywa);

 Pokoloruj wiosenną ląkę - kolorowanka