Informacje dla rodziców

 

 Informujemy, iż przedszkole nie pracuje w sierpniu 2020r. (przerwa wakacyjna)   


 

                              HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

                      W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 78

                                   W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp.

Uroczystości

Termin

1.

Pasowanie na przedszkolaka

X/XI. 2019

2.

Jesienny festyn

IX/X. 2019

3.

Dzień Pluszowego Misia

XI. 2019

4.

Koncert pieśni patriotycznej

XI. 2019

5.

Mikołajki z książką

XII. 2019

6.

Jasełka

XII. 2019

7.

Dzień Babci i Dziadka

I. 2020

8.

Bal karnawałowy

I. 2020

9.

 Dzień Czekolady

IV. 2020

9.

Dzień dziecka. Festyn Rodzinny

VI. 2020

10.

Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

VI. 2020

 


W roku szkolnym 2019/2020 dzieci są ubezpieczone NNW w Compensie:

 

  • polisa typ 184 nr 001022975
  • suma ubezpieczenia 10 000 zł.
  • okres ubezpieczenia 01.09.2019r. – 31.08.2020r.
Szkody zgłaszamy:
  • Osobiście w oddziale Compensy – Białystok, ul. Mazowiecka 48, tel. 856760808
  • Infolinia Compensy tel. 225016100
  • Poprzez stronę internetową: www.compensa.pl – zakładka zgłoszenie szkody

Rodzice chętni ubezpieczyć dziecko proszeni są o wpłaty do nauczycielek poszczególnych grup.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)


Rada Rodziców ustaliła następujące wpłaty na jej działalność w roku szk. 2019/2020:

160,00 zł – na pierwsze dziecko

140,00 zł – na drugie i kolejne dziecko

 

Wpłaty należy dokonać w kancelarii przedszkola

do 15.10.2019 r.  – I rata

do 15.02.2020 r. - II rata

Wydatki Rady Rodziców:

Mikołajki – do 25,00 zł

Bal Karnawałowy – do 35,00 zł

Dzień Dziecka – do 25,00 zł

Książki dla 6 – latków – do 15,00 zł

Festyn Rodzinny – do 20,00 zł

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na bieżące zakupy zabawek do grup, plac przedszkolny

 


 

Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 01 stycznia 2017r.

            W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 78 z dnia 22.11.2016r. informuję, iż  od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola: 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek: 

92 1240 2890 1111 0010 3567 0026

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:

70 1240 2890 1111 0010 3567 0228 


Zachęcamy rodziców do zapoznania się informacjami zamieszczonym na stronie https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl


31 MAJA - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
Ekspozycja na dym tytoniowy a choroby uk. oddechowego


Jak ochronić dziecko przed próchnicą


Nasze przedszkole uczestniczy do akcji "Nakręć się dla Oli".  Zachecamy do zbiórki nakrętek w domach i przynoszenie ich do przedszkola. 

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Lp.

 Temat

 Termin

 Osoby odpowiedzialne

 1.

 Konkurs recytatorski „Mój urodzinowy wierszyk”

 XI.2018 r.

A.Rzepniewska

U.Sulikowska

 2.

 Konkurs plastyczny „Patriotyzm w literaturze dziecięcej”

 XI.2018 r.

M.Malesińska

B.Szmurło

 3.

 Konkurs ekologiczny „Ekologiczna maska”

 XII/I.  2018/19 r.

A.Rzepniewska

U.Sulikowska

4.

 Konkurs fotograficzny „Zima na Podlasiu”

 XI/II . 2018/19 r.

E.Lewicka

E.Wawrzak

U.Bazyluk

5.

 Konkurs komputerowo-graficzny dla dzieci i rodziców „Kolorowy świat   przedszkolaka”

 II/III. 2019 r.

R.Maksimowicz

E.Talecka

U.Bazyluk

6.

 Przedszkolny turniej wiedzy o Polsce

 III/IV. 2019 r.

R.Maksimowicz

E.Talecka

E.Lutostańska

7.

 Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy ekologicznej

 IV/V. 2019 r.

E.Lewicka

E.Wawrzak

B.Szmurło

8

 Konkurs plastyczny międzyprzedszkolny dla dzieci i rodziców „Moja mała ojczyzna - Podlasie”

 V.2019 r.

J.Gwoździej

M.Malesińska