Informacje dla rodziców

 

PRZERWA URLOPOWA - SIERPIEŃ 2018


 

 

Jak ochronić dziecko przed próchnicą


          Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat na bezpłatne zajęcia edukacyjne z języka angielskiego w formie zabawy. Dwumiesięczny kurs poprowadzą studenci Wydziału Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci nauką języków obcych oraz zapoznanie z podstawami języka angielskiego (będą to proste zagadnienia typu: kolory, liczby, rodzina, zwierzęta etc.). Program zajęć przewiduje gry, rysowanie, śpiewanie piosenek, powtarzanie zdań, wierszyków, a także głośne czytanie bajek przez lektorów.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy rodziców oraz opiekunów grup przedszkolnych do zapisów indywidualnych oraz grupowych:

Grupa A (15 miejsc) – zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godz. 16:00–17:00

Grupa B (15 miejsc) – zajęcia w każdy poniedziałek i środę o godz. 16:30–17:30 Grupa C (15 miejsc) – zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godz. 17:00–18:00

 

Zajęcia rozpoczną się 1 marca i będą trwały do końca kwietnia 2018 roku (ok. 15 godzin na grupę).

Miejsce: Książnica Podlaska, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, sala Książniczka (II piętro).

 

ZAPISY przyjmujemy od 01 do 28 lutego 2018 r. Kontakt:

Dział Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

  1. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A (pok. 311 b)

15-097 Białystok, tel. 85 67-67-241; 519707059

e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl
Zapraszamy do korzystania z biblioteki przedszkolnej:

   poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00 (dzieci z rodzicami)

   czwartki dzieci pod opieką nauczyciela 

 „Mamo, tato – poczytaj moim kolegom” 

Zapraszamy wszystkich Rodziców (dziadków, starsze rodzeństwo) do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom w przedszkolu. Aby przeczytać dzieciom bajkę, wiersz, bądź opowiadanie wystarczy wygospodarować 10-15 minut i ustalić z nauczycielką termin czytania. Wyboru utworu może dokonać rodzic sam, bądź przy pomocy nauczycielek z grupy.

 Drogi Rodzicu biorąc udział w akcji spowodujesz radość i zainteresowanie czytelnicze dzieci. 

Czytanie dziecku książek:

rozwija słownictwo i wyobraźnię, uczy myślenia, zapewnia właściwy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę, poszerza wiedzę, kształtuje nawyk czytania oraz chęć zdobywania wiedzy. 

Harmonogram uroczystości

w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Uroczystość

 

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Pasowanie na przedszkolaka

X/XI. 2017 r.

 

E. Talecka

R. Maksimowicz

2.

Dzień Pluszowego Misia

 

XI.2017 r.

M. Łapińska

U. Sulikowska

E. Lutostańska

3.

„Mikołajki” z książką

XII.2017 r.

Grażyna Siemionow

nauczycielki wszystkich grup

4.

Jasełka

XII 2017 r.

M. Rynkiewicz

A. Adamska

5.

Dzień Babci i Dziadka

I/II.2018 r.

nauczycielki wszystkich grup

6.

Bal karnawałowy

I.2018 r.

Dyrektor

 

7.

Dzień czekolady

IV.2018 r.

M. Malesińska

J. Gwoździej

A. Kalata

8.

Dzień Optymizmu

V.2018 r.

A. Adamska

A. Kalata

U. Bazyluk

9.

Dzień Dziecka

Festyn Rodzinny

V/VI.2018 r.

Dyrektor,

nauczycielki wszystkich grup

10.

Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

VI.2018 r.

M. Rynkiewicz

A. Adamska

B. Szmurło

M. Łapińska


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018Zapraszamy chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

 


 

Rada Rodziców w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 zdecydowała o opłatach w roku szkolnym 2017/2018:

·         140,00 zł – pierwsze dziecko

·         120,00 zł – drugie i kolejne dziecko

Opłaty przyjmuje intendent przedszkola w ratach:

                                                    I rata – do 15.10.2017 r.                                                                                                  II rata – do 15.02.2018 r.

 

Wydatki Rady Rodziców:

·         Mikołajki – 20,00 zł/dziecko

·         paczka świąteczna – 30,00 zł/dziecko

·         Dzień Dziecka  (wyjazd do Fabryki Misia: bilet + autokar) – 19,00 zł/dziecko

·         książki dla 6 –latków – 15,00 zł/dziecko

·         Festyny (jesienny, letni) – 10,00 zł/dziecko

 

Pozostała kwota przeznaczona na bieżące zakupy zabawek do sal. 

                  Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 01 stycznia 2017r.

            W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 78 z dnia 22.11.2016r. informuję, iż  od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola: 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek: 

92 1240 2890 1111 0010 3567 0026

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:

70 1240 2890 1111 0010 3567 0228  

 

Ubezpieczenie NNW  dzieci w roku szkolnym 2017/2018

·         Compensa

·         polisa typ 184 nr 001006602

·         suma ubezpieczenia 10 000 zł

·         okres ubezpieczenia od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. 

Szkody zgłaszamy:

·         osobiście w oddziale Compensy –

    Białystok, ul. Mazowiecka 48, tel. 85 676 08 08

·         infolinia Compensy tel. 22 501 61 00

·         poprzez stronę internetową www.compensa.pl  – zakładka zgłoszenie szkody 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE II 184

 

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

ANEKS NR 1

DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Zatwierdzonej Przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą Nr 105/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku 

Informujemy, iż nasze przedszkole uczestniczy w OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW. Zapraszamy na stronę:

http://www.akademia-aquafresh.pl/ PORADY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PO RAZ PIERWSZY


                                                   DRODZY RODZICE !!! 

Jeśli Wasze dziecko od września pójdzie do przedszkola pierwszy raz, przygotujcie je do „nowego”.

Nowe miejsce, panie, jedzenie, koledzy, zabawki, wymagania – mogą działać stresująco na dziecko.

Oderwane od znanego, bezpiecznego środowiska rodzinnego, w nowej rzeczywistości czuje się zagrożone. Może na nią reagować w różny sposób:

·        płaczem;

·        agresją;

·        wycofywaniem się (emocje nie znajdują ujścia, dziecko jest smutne);

·        pozorną akceptacją ( w przedszkolu nie sprawia kłopotów, za to w domu jest nie do wytrzymania);

·        zaburzeniami funkcjonowania organizmu (np. bóle brzucha, wymioty, biegunka, jąkanie,              

         moczenie nocne…)

Aby okres adaptacji przebiegł spokojnie i w miarę szybko, należy:

·        rozmawiać z dzieckiem, dlaczego  pójdzie do przedszkola;

·        odwiedzać z dzieckiem przedszkole;

·        dokonać z nim wspólnych zakupów (kapcie, pościel, pidżama)

·        stwarzać  sytuacje do wspólnych zabaw z rówieśnikami;

·        dać dziecku do przedszkola „kawałek domu” (np. zabawki, chustki od mamy);

·        czytać i opowiadać bajki o przedszkolu;

·        nauczyć dziecko samoobsługi;

·        wprowadzić stały porządek dnia;

·        stopniowo przyzwyczajać dziecko do placówki (np. pierwszy tydzień bez leżakowania,

         czy wcześniejsze odbieranie);

·        nie przedłużać rozstania z dzieckiem w przedszkolu;

·        wybierać dla dziecka wygodne i praktyczne ubrania i obuwie;

·        nie straszyć dziecka przedszkolem;

Drogi Rodzicu, odprowadzając dziecko do przedszkola:

·        staraj się zapanować nad swoim zdenerwowaniem (dziecko doskonale wyczuje twój stan

         psychiczny, który może udzielić się i jemu);

·        rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, jak o fascynującej przygodzie;

·        zaufaj nauczycielkom!

 

 


  Nasze przedszkole uczestniczy do akcji „Nakręć się dla Oli”. Zachęcamy do zbiórki nakrętek w domach i przynoszenie ich do przedszkola.