Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

Informacje dla rodziców

Harmonogram uroczystości

w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 w Białymstoku w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Uroczystość

 

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Pasowanie na przedszkolaka

X/XI. 2017 r.

 

E. Talecka

R. Maksimowicz

2.

Dzień Pluszowego Misia

 

XI.2017 r.

M. Łapińska

U. Sulikowska

E. Lutostańska

3.

„Mikołajki” z książką

XII.2017 r.

Grażyna Siemionow

nauczycielki wszystkich grup

4.

Jasełka

XII 2017 r.

M. Rynkiewicz

A. Adamska

5.

Dzień Babci i Dziadka

I/II.2018 r.

nauczycielki wszystkich grup

6.

Bal karnawałowy

I.2018 r.

Dyrektor

 

7.

Dzień czekolady

IV.2018 r.

M. Malesińska

J. Gwoździej

A. Kalata

8.

Dzień Optymizmu

V.2018 r.

A. Adamska

A. Kalata

U. Bazyluk

9.

Dzień Dziecka

Festyn Rodzinny

V/VI.2018 r.

Dyrektor,

nauczycielki wszystkich grup

10.

Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

VI.2018 r.

M. Rynkiewicz

A. Adamska

B. Szmurło

M. Łapińska


HARMONOGRAM KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Zapraszamy chętnych rodziców na bezpłatne warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1


Rada Rodziców w Przedszkolu Samorządowym Nr 78 zdecydowała o opłatach w roku szkolnym 2017/2018:

·         140,00 zł – pierwsze dziecko

·         120,00 zł – drugie i kolejne dziecko

Opłaty przyjmuje intendent przedszkola w ratach:

                                                    I rata – do 15.10.2017 r.                                                                                                  II rata – do 15.02.2018 r.

 

Wydatki Rady Rodziców:

·         Mikołajki – 20,00 zł/dziecko

·         paczka świąteczna – 30,00 zł/dziecko

·         Dzień Dziecka  (wyjazd do Fabryki Misia: bilet + autokar) – 19,00 zł/dziecko

·         książki dla 6 –latków – 15,00 zł/dziecko

·         Festyny (jesienny, letni) – 10,00 zł/dziecko

 

Pozostała kwota przeznaczona na bieżące zakupy zabawek do sal.


                  Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 01 stycznia 2017r.

            W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 78 z dnia 22.11.2016r. informuję, iż  od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola: 

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek: 

92 1240 2890 1111 0010 3567 0026

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:

70 1240 2890 1111 0010 3567 0228 


 

Ubezpieczenie NNW  dzieci w roku szkolnym 2017/2018

·         Compensa

·         polisa typ 184 nr 001006602

·         suma ubezpieczenia 10 000 zł

·         okres ubezpieczenia od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. 

Szkody zgłaszamy:

·         osobiście w oddziale Compensy –

    Białystok, ul. Mazowiecka 48, tel. 85 676 08 08

·         infolinia Compensy tel. 22 501 61 00

·         poprzez stronę internetową www.compensa.pl  – zakładka zgłoszenie szkody


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE II 184

 

TABELA OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

 

ANEKS NR 1

DO TABELI OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Zatwierdzonej Przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą Nr 105/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku


Informujemy, iż nasze przedszkole uczestniczy w OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW. Zapraszamy na stronę:

http://www.akademia-aquafresh.pl/ 


PORADY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PO RAZ PIERWSZY

                                                   DRODZY RODZICE !!! 

Jeśli Wasze dziecko od września pójdzie do przedszkola pierwszy raz, przygotujcie je do „nowego”.

Nowe miejsce, panie, jedzenie, koledzy, zabawki, wymagania – mogą działać stresująco na dziecko.

Oderwane od znanego, bezpiecznego środowiska rodzinnego, w nowej rzeczywistości czuje się zagrożone. Może na nią reagować w różny sposób:

·        płaczem;

·        agresją;

·        wycofywaniem się (emocje nie znajdują ujścia, dziecko jest smutne);

·        pozorną akceptacją ( w przedszkolu nie sprawia kłopotów, za to w domu jest nie do wytrzymania);

·        zaburzeniami funkcjonowania organizmu (np. bóle brzucha, wymioty, biegunka, jąkanie,              

         moczenie nocne…)

Aby okres adaptacji przebiegł spokojnie i w miarę szybko, należy:

·        rozmawiać z dzieckiem, dlaczego  pójdzie do przedszkola;

·        odwiedzać z dzieckiem przedszkole;

·        dokonać z nim wspólnych zakupów (kapcie, pościel, pidżama)

·        stwarzać  sytuacje do wspólnych zabaw z rówieśnikami;

·        dać dziecku do przedszkola „kawałek domu” (np. zabawki, chustki od mamy);

·        czytać i opowiadać bajki o przedszkolu;

·        nauczyć dziecko samoobsługi;

·        wprowadzić stały porządek dnia;

·        stopniowo przyzwyczajać dziecko do placówki (np. pierwszy tydzień bez leżakowania,

         czy wcześniejsze odbieranie);

·        nie przedłużać rozstania z dzieckiem w przedszkolu;

·        wybierać dla dziecka wygodne i praktyczne ubrania i obuwie;

·        nie straszyć dziecka przedszkolem;

Drogi Rodzicu, odprowadzając dziecko do przedszkola:

·        staraj się zapanować nad swoim zdenerwowaniem (dziecko doskonale wyczuje twój stan

         psychiczny, który może udzielić się i jemu);

·        rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu, jak o fascynującej przygodzie;

·        zaufaj nauczycielkom!


  Nasze przedszkole uczestniczy do akcji „Nakręć się dla Oli”. Zachęcamy do zbiórki nakrętek w domach i przynoszenie ich do przedszkola.

;Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PL;mso-bidi-language: AR-SA;font-style:normal">Załą ont-style:normal">cznik Nr 1 do Zarzą ageview'); // --> 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language: PL;mso-bidi-language:AR-SA;font-style:normal">dzenia dyrektora Nr 14/2012 z dnia 28.09.2012 r.

 

 

 

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL

w Przedszkolu Samorządowym Nr 78

 

&l t;strong> 

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka

w przedszkolu.

 

§ 2

W roku szkolnym 2012/2013 rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz Karty Dziecka. W następnych latach szkolnych rodzic/opiekun zakupuje jedną Kartę Dziecka.

 

§ 3

 

Rodzic/opiekun może wykupić dodatkowe karty.

 

§ 4

 

Karta Dziecka jest ważna przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

 

§ 5 

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola

 

§ 6

 

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic / opiekun zobowiązany jest do zakupu

nowej. Fakt utraty rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 7

 

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STO PEREK.PL .

 

§ 8

 

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza

godzin -SA;font-style:normal">ę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

 

§ 9

 

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

 

[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1665446-6', 'auto'); ga('send', 'pageview'); // --> quot;> 

 

§ 10

 &l t;/strong>

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjści ść będzie naliczana za

pobyt dziecka od godz. 6.30.

 

 

§ 11

 

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie

naliczana do godz. 18.00.

 

 

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 r.

 

mp;lt;mce:script type="> q.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() {

t;font-family:"Times New Roman","serif";mso-ansi-language:PL;mso-bidi-language: AR-SA;font-style:normal"> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;Medium Shading 2 Accent 4" /> t; UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />