Rekrutacja

 

 

UWAGA RODZICE!!!

            Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), ww. deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego składa się w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

W związku z tym prosimy o wypełnienie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w terminie do 22 lutego 2018 r. 


TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2018/2019