Rekrutacja

 

            Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

UWAGA RODZICE!
Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), prosimy Rodziców o złożenie do 18 lutego 2019 r. deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Samorządowym Nr 78. Dotyczy dzieci, które uczęszczają do PS 78 w roku szkolnym 2018/2019 i będą kontynuować  wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020.

 


Rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 78 w Białymstoku informujemy, iż „dni otwarte” w przedszkolu odbędą się 28.02.2019r (czwartek) i 01.03.2019r (piątek) 

Serdecznie zapraszamy


Program „dni otwartych”:

28.02.2019

930- 950 - Przedstawienie teatralne ,,Calineczka” w wykonaniu dzieci z Koła   

               Teatralnego ,,Pleciugi” 

950-1005 - Zajęcia taneczne w wykonaniu grupy uczestniczącej w zajęciach                     

               ,,PAARO”

1005-1015 - Zwiedzanie przedszkola

1015-1030  - Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

1030-1100 - Zabawy ekologiczne.

01.03.2019

930-1000 - Przedstawienie teatralne „Kopciuszek”

1000-1015 - Koło taneczne – prezentacja.

1015-1030 - Gimnastyka – przykładowe ćwiczenia dla maluchów.

1030-1100 - Zabawy plastyczne.

1100 - Zapraszamy na przedszkolną zupę.

          Pożegnanie.

 Poza ustalonym programem dzieci będą mogły pobawić się do godz. 1100 w basenie z piłeczkami.

 

Prosimy o zabranie dzieciom obuwia na zmianę.

 


 

PORADNIK DLA RODZICÓW rekrutacja 2019/2020 krok po kroku

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

Program:

 

godz.

930- 950

- „Przedstawienie teatralne ,,Calineczka”

w wykonaniu dzieci z Koła Teatralnego ,,Pleciugi”

 

950-1005

- Zajęcia taneczne w wykonaniu grupy uczestniczącej w zajęciach ,,PAARO”

 

1005-1015

- Zwiedzanie przedszkola.

 

1015-1030

-  Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej .

 

1030-1100

-  Zabawy ekologiczne.

 

 

 

28.02.2019

01.03.2019

godz.

930-1000

- Przedstawienie teatralne „Kopciuszek”

 

1000-1015

- Koło taneczne – prezentacja .

 

1015-1030

- Gimnastyka korekcyjna – przykładowe ćwiczenia dla maluchów.

 

1030-1100

- Zabawy plastyczne.

 

1100

- Zapraszamy na przedszkolną zupę.

  Pożegnanie.

 

Poza ustalonym programem dzieci będą mogły pobawić się do godz. 1100 w basenie z piłeczkami.

 

Prosimy o zabranie dzieciom obuwia na zmianę.