Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne podpisują umowy od 21.04. do 25.04.2017r. w poszczególnych grupach.

Nie podpisanie umowy ww. terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczęszczających do przedszkola od września 2017r.


 

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2017/2018


Wykaz przedszkoli samorządowych miasta Białegostoku oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  wychowania przedszkolnego

 

Wykaz szkół podstawowych z oddziałami dla 5-6-latków


 Rodziców dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym nr 78 od września 2017r. serdecznie zapraszamy na :

1)  Prelekcję pt.: „Rozwój małego dziecka  a adaptacja  w przedszkolu” –poprowadzi psycholog z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku.

2)    Omówienie spraw organizacyjnych.

 Spotkanie odbędzie się 16 maja (wtorek) o godz. 1630.

Zapraszamy