O nas

Przedszkole otwarte jest od 6.30 do 17.30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Sale przedszkola

Sale przedszkola są przestronne, kolorowe, bogato i estetycznie wyposażone. Posiadają bezpieczne, zaprojektowane z myślą o dzieciach meble. Atrakcyjne zabawki zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój. Placówka posiada nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

W przedszkolu znajdują się:

 • sale zabaw,
 • biblioteka dla dzieci,
 • sala teatralna,
 • sala regionalna,
 • miejsce zabaw ruchowych - "suchy basen", zjeżdżalnia, huśtawki - bujaki.

 


 

Plac zabaw

Jest obszerny i dobrze wyposażony – altanka, ławeczki, zjeżdżalnie, drabinki, sprężynowce, domki dla dzieci, drewniany pociąg.


 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

         PRZEDSZKOLE:

 • Rozwija umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • Uczy optymizmu, rozwija kreatywność dzieci
 • Uczy odróżniania dobra od zła
 • Rozwija zdolności i umiejętności
 • Kształtuje nawyki higieniczno-kulturalne
 • Uczy patriotyzmu
 • Wychowuje dla poszanowania ludzi, roślin i zwierząt
 • Wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Zapewnia wiedzę o świecie
 • Uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Dba o rozwój dzieci i ich rozwój fizyczny
 • Przygotowuje do nauki w szkole

 Priorytetowe zadania przedszkola:
 1. Indywidualny i wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka.
 2. Codzienna praca wychowawcza oparta na uniwersalnych i ogólnoludzkich wartościach oraz Prawach Dziecka.
 3. Częste spotkania z aktywnym udziałem rodziców i sympatyków przedszkola realizowane poprzez:
 • ZAJĘCIA PROGRAMOWE (z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi, programów autorskich),
 • ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

- szachy,

- koło teatralne,

- koło ekologiczne,

- koło plastyczne,

- koło origami,

- koło taneczne,

- rytmika

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU:

- terapia pedagogiczno-psychologiczna,

- arteterapia,

- terapia logopedyczna,

- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 • STAŁE IMPREZY PRZEDSZKOLNE:
 • Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Czekolady, Ogólnopolski Dzień Optymizmu, wycieczki i wyjazdy do Białostockiego Teatru Lalek, festyn rodzinny, Teatr w wykonaniu nauczycielek, Teatr Rodziców. 


 • W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowawczy "Optymistycznego Przedszkola" autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot,
 • Ponadto realizujemy program "Zabawy fundamentalne dla przedszkoli" autorstwa C. Rose i K. Lotkowskiej w grupie dzieci 3-letnich.
 • Stosujemy elementy nowoczesnych metod m. in.:
  • Dziecięcą matematykę prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Pedagogikę zabawy „Klanza”,
  • Tańce integracyjne
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. metody ruchu rozwijającego W. Sherborne,
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. metody gimnastyki twórczej R. Labana,
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. metody C. Orffa,
  • Zabawy i ćwiczenia ruchowe z el. gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów.
 • Przedszkolaki przez cały rok szkolny korzystają z biblioteki przedszkolnej, a najbardziej aktywny czytelnik otrzymuje nagrodę za czytelnictwo.
 • Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi działalność edukacyjną: biblioteką osiedlową Książnica Podlaska filia nr 9, Szkołą Podstawową nr 47.
 • Uczestniczymy w kocertach organizowanych przez muzyków Opery i Filharmonii  Podlaskiej.
 • Zapraszamy aktorów z Teatru Lalek (1 raz w miesiącu).
 • Prowadzimy "Teatr Rodziców".
 • Zapraszamy na spotkania służby porządkowe.
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne w ramach „dni otwartych” przedszkola.
 • Posiadamy liczne nagrody i wyróżnienia wychowanków i absolwentów w konkursach piosenki, plastycznych, matematycznych, recytatorskich oraz teatralnych.
 • Organizujemy wewnątrzprzedszkolne i międzyprzedszkolne konkursy o tematyce ekologicznej, plastyczne.
 • Aktywnie włączamy się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne organizowane na terenie miasta.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Promujemy ochronę środowiska.
 • Organizujemy zbiórkę makulatury, baterii.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy świat”.
 • Potrafimy rozpoznać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze.
 • Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej (pedagogiem, psychologiem i logopedą), lekarzem stomatologiem (fluoryzacja zębów).
 • Prowadzimy spotkania integracyjne z rodziną, zajęcia otwarte.
 • Organizujemy "Szkołę dla Rodziców".