Przedszkole Samorządowe nr 78 w Białymstoku

O nas

Przedszkole otwarte jest od 6.30 do 17.30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Sale przedszkola

Sale przedszkola są przestronne, kolorowe, bogato i estetycznie wyposażone. Posiadają bezpieczne, zaprojektowane z myślą o dzieciach meble. Atrakcyjne zabawki zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój. Placówka posiada nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Sale przedszkola to:

 • sale zabaw,
 • biblioteka dla dzieci,
 • sala plastyczna,
 • sala teatralna,
 • sala regionalna

 Dobrze wyposażony jest plac zabaw – altanka, ławeczki, zjeżdżalnie, drabinki, sprężynowce.

 

 


 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

         PRZEDSZKOLE:

 • Rozwija umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych
 • Uczy optymizmu, rozwija kreatywność dzieci
 • Uczy odróżniania dobra od zła
 • Rozwija zdolności i umiejętności
 • Kształtuje nawyki higieniczno-kulturalne
 • Uczy patriotyzmu
 • Wychowuje dla poszanowania ludzi, roślin i zwierząt
 • Wdraża dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Zapewnia wiedzę o świecie
 • Uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Dba o rozwój dzieci i ich rozwój fizyczny
 • Przygotowuje do nauki w szkole

 


 

Priorytetowe zadania przedszkola:

 1. Indywidualny i wszechstronny rozwój zainteresowań i uzdolnień dziecka.
 2. Codzienna praca wychowawcza oparta na uniwersalnych i ogólnoludzkich wartościach oraz Prawach Dziecka.
 3. Częste spotkania z aktywnym udziałem rodziców i sympatyków przedszkola realizowane poprzez:
  • Zajęcia programowe (z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy z dziećmi, programów autorskich),
  • zajęcia dodatkowe – zajęcia w kołach zainteresowań: teatralnym, recytatorskim, plastycznym, tanecznym, ekologicznym, terapia pedagogiczna i logopedyczna, język angielski, rytmika.
  • Stałe imprezy przedszkolne:
   Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, wycieczki i wyjazdy do Białostockiego Teatru Lalek, Opery i Filharmonii Podlaskiej, festyn rodzinny, Teatr Rodziców. 

 


 

 • W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowawczy "Optymistycznego Przedszkola" autorstwa I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot, program profilaktyczny „Zdrowy i bezpieczny Przedszkolak”, program ekologiczny "Ekologia już w przedszkolu", program profilaktyczny "Przyjaciele Zippiego",
 • Ponadto realizujemy program "Zabawy fundamentalne dla przedszkoli" autorstwa C. Rose i K. Lotkowskiej w grupie dzieci 3-letnich.
 • Stosujemy elementy nowoczesnych metod m. in.:
  • Dziecięcą matematykę prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Pedagogikę zabawy „Klanza”,
  • Tańce integracyjne
  • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Przedszkolaki przez cały rok szkolny korzystają z biblioteki przedszkolnej, a najbardziej aktywny czytelnik otrzymuje nagrodę za czytelnictwo.
 • Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi działalność edukacyjną: biblioteką osiedlową Książnica Podlaska filia nr 9, Szkołą Podstawową nr 47.
 • Uczestniczymy w kocertach organizowanych przez muzyków Opery i Filharmonii  Podlaskiej.
 • Zapraszamy aktorów z Teatru Lalek (1 raz w miesiącu).
 • Prowadzimy "Teatr Rodziców".
 • Zapraszamy na spotkania służby porządkowe.
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjne w ramach „dni otwartych” przedszkola.
 • Posiadamy liczne nagrody i wyróżnienia wychowanków i absolwentów w konkursach piosenki, plastycznych, recytatorskich oraz teatralnych.
 • Organizujemy wewnątrzprzedszkolny i międzyprzedszkolny konkurs recytatorski pod hasłem „Polscy Poeci bliscy dzieciom” – staramy się pozyskiwać sponsorów do nagród, by trud dzieci był nagrodzony.
 • Organizujemy wewnątrzprzedszkolne i międzyprzedszkolne konkursy o tematyce ekologicznej, plastyczne.
 • Aktywnie włączamy się we wszelkiego rodzaju akcje charytatywne organizowane na terenie miasta.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Promujemy ochronę środowiska.
 • Organizujemy zbiórkę makulatury, baterii, najaktywniejsi otrzymują nagrody pozyskane od sponsorów.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy świat”.
 • Potrafimy rozpoznać i rozwiązywać problemy edukacyjne i wychowawcze.
 • Współpracujemy ze specjalistami z poradni pedagogiczno – psychologicznej (pedagogiem i logopedą), lekarzem stomatologiem (fluoryzacja zębów).
 • Prowadzimy spotkania integracyjne z rodziną, zajęcia otwarte.
 • Organizujemy "Szkołę dla Rodziców".