Co potrzebne jest roślinom, żeby rosnąć?

Rodzic rozmawia z dzieckiem zapisując wszystkie wypowiedzi dziecka, bo wszystkie są dobre

- Kto potrzebuje słońca i do czego jest ono potrzebne?

- Kto potrzebuje wody i do czego jest ona potrzebna?

- Kto potrzebuje ziemi i do czego jest ona potrzebna?

Po tym ćwiczeniu dziecko może narysować np. słońce, krople deszczu i ziemię (kulę ziemską lub jak to sobie wyobrazi, może rośliny, może kwiaty, a może las? )

Cele: -rozwijanie wyobraźni,

         - rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań

         -weryfikowanie swojej wiedzy z wiedzą swoich rodziców

Marcowy taniec do muzyki Grek Zorba

Taniec na powitanie wiosny

 

Układ tańca:

1 część : 4 kroki w lewo

              4 kroki w prawo       (powtarzamy kilka razy)

              1 krok do przodu z głośnym tupnięciem

              1 krok do tyłu z głośnym tupnięciem          (powtarzamy kilka razy)

 

 2 część:   naśladowanie rękoma padającego deszczu

                       z góry na dół (powtarzamy kilka razy)

                      naśladowanie wiejącego wiatru-

                      poruszanie rękoma w lewo i w prawo       (powtarzamy kilka razy)

 

       3 część:   ręce wyciągnięte w bok i obroty

                       wokół własnej osi najpierw w jedną,

                       potem w drugą stronę   (powoli)

Uwaga:

Rodzic razem z dzieckiem wykonuje opisane ruchy najpierw bez muzyki próbując zapamiętać ruchy. Następnie razem z muzyką.

https:www.youtube.com/watch?v=vBycOK1Hes (taniec na ulicy)

https:www.youtube.com/watch?v=H5xs3ciqS8l  (tańczący studenci na uczelni)

https:www.youtube.com/watch?v=kG12C1ox5Eo  (orkiestra i tancerze)

 

Radości z tańca i miłego oglądania.

Cele:- poznawanie muzyki świata jako dziedzictwa kultury

        -rozwijanie orientacji w przestrzeni i umiejętności zapamiętywania ruchów

        -kształtowanie poczucia rytmu.

 

Co słychać w „Zielonym ogródku” na parapecie

Pielęgnowanie zasianych i posadzonych roślin. Obserwacja zachodzących zmian.

Praca z kartą pracy:

Przyjrzyj się narysowanym kwiatom i razem z rodzicem powiedz jak zbudowana jest roślina? Pokoloruj obrazek.

Cele:- rozwijanie systematyczności, wprowadzanie dziecka w świat obowiązkowości

        - rozwijanie zainteresowania przyrodą

        -poznanie budowy rośliny