Wiosna na łące – zabawy matematyczne i ruchowe

Cele:

- przeliczanie w zakresie 10;

- poznawanie nazw mieszkańców łąki;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

 1. Rozmowa na temat zwierząt, które mogą powitać wiosnę na łące (motyl, biedronka, bocian, konik polny, skowronek, kret).

- Rodzic głoskuje nazwę zwierzęcia, dziecko składa głoski w wyraz (np. b-i-e-d-r-o-n-k-a), można też podzielić dany wyraz na sylaby, policzyć ile jest sylab i głosek.

- Układanie nazw zwierząt i owadów z liter przygotowanych przez rodzica bądź dziecko (napisane na pojedyńczych kartonikach), bądź próby samodzielnego pisania wybranych nazw zwierząt i owadów.

- Oglądanie ilustracji, zdjęć wybranych zwierząt w Internecie.

2. Zabawa matematyczna „Na łące” (dzieci przygotowują kartoniki przedstawiające żabki, motyle, biedronki (po 5 każdego rodzaju) lub klocki w różnych kolorach (zielone – żabki, czerwone – biedronki, żółte – motyle – po 5 sztuk każdego koloru), pasek zielonej kartki lub podstawkę pod klocki (jeżeli będą operować klockami) i kartoniki z narysowanymi kółkami od 1 do 5 (czyli 5 kartoników z kółkami)

- Dziecko losuje kartonik z pewną liczbą kół. Liczy koła i układa na łące (pasie zielonego kartonu/podstawce na klocki) taką samą liczbę sylwet wybranych zwierząt/klocków. Np. żabka i cztery koła – dziecko układa na łące cztery żabki; biedronka i trzy koła – układa na łące trzy biedronki; motyl i pięć kół – układa na łące pięć motyli. Przelicza ile zwierząt i owadów jest na łące.

 3. „Kwiaty i motyle” (potrzebne będą liczmany np. kolorowe guziki, klocki, kartoniki z liczbami od 1 do 10, znak +, - i =)

- Rodzic przedstawia dziecku sytuację, np. Pewnego dnia zakwitły na łące 2 stokrotki; następnego dnia zakwitły jeszcze 3. Ile stokrotek zakwitło na łące? Dziecko układa liczmany, liczy je i odpowiada na pytanie. Układa działanie 2 + 3 = 5, odczytuje je i odpowiada na pytanie.

Tak samo postępują przy kolejnych zadaniach.

− Na łące rosło 8 stokrotek. Dzieci zerwały 4 stokrotki. Ile stokrotek zostało?

− W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motylki cytrynki. Za chwilę przyleciało jeszcze 6 motylków. Ile motylków fruwa teraz nad łąką?

− Na kwiatach siedziało 10 motylków cytrynków. 3 motylki odfrunęły. Ile motylków zostało na kwiatach?

4. Wiosenna gimnastyka

Dziecko koloruje i wycina obrazki (patrz załącznik), następnie obrazki należy złożyć i wrzucić do miseczki lub pustego pudełka po chusteczkach higienicznych :) (Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania zadań Rodzic pisze zadania na karteczkach, a dziecko samodzielnie dorysowuje pasujący obrazek). Zadaniem dziecka jest wylosowanie a następnie wykonanie kolejnych ćwiczeń gimnastycznych. Każde ćwiczenie jest opatrzone krótką instrukcją, którą można dowolnie modyfikować do możliwości dziecka.

Karta pracy

Miłej zabawy!