ZABAWY MUZYCZNE

 Cele:

-rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu

-rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas zabawy tanecznej

1. „TAŃCZĄCE PARASOLKI” - zabawa muzyczna

Pomoce:

- parasolka dla rodzica

- podkład dowolnej muzyki

Rodzic informuje dziecko, że parasolka, którą trzyma w ręku będzie naśladowała różne ruchy. Umawia się z dzieckiem, że każdy ruch parasolki oznacza inny ruch który ma wykonać dziecko

  np.:

- kołysze zamkniętym parasolem na boki - dziecko z rękami splecionymi w górze kołysze się  

  na boki

- obraca złożonym parasolem dookoła- dziecko obraca się wokół własnej osi

- podnosi parasol rytmicznie w górę i w dół- dziecko podskakuje

- otwiera parasol- dziecko rozkłada ręce na boki

- obraca rozłożony parasol- dziecko przykuca

2. „STUKA DESZCZ O SZYBĘ” - zabawa rytmiczna

Rodzic wystukuje palcami o stół krótki prosty  rytm - zadaniem dziecka jest powtórzyć  usłyszany rytm . Zabawę powtórzyć kilka razy za każdym razem podając nowy rytm.

Do zabawy z parasolkami można wykorzystać piosenkę „Wesoły deszcz”

https://www.youtube.com/watch?v=kR61FEeN1GI

lub

https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A