Dokumenty

 

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych


UCHWAŁA NR XII/194/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK Z DNIA 18 CZERWCA 2019 W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECI OBJĘTYCH WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO W ROKU KALENDARZOWYM, W KTÓRYM KOŃCZĄ 6 LAT W PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH


ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU Z DNIA15.05.2019 W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ


ZARZĄDZENIE NR 756/18 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 2l maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przecz Gminę Białystok jednostkach oświatowych.


 STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU


REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA  STOPEREK.PL W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 78 W BIAŁYMSTOKU