Dokumenty

UCHWAŁA NR L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych


ZARZĄDZENIE NR 756/18 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 Rady Miasta Białystok z dnia 2l maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przecz Gminę Białystok jednostkach oświatowych.


 STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU


ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU


PROGRAM WYCHOWAWCZY OPTYMISTYCZNEGO PRZEDSZKOLA


REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU


REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA  STOPEREK.PL W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 78 W BIAŁYMSTOKU


UCHWAŁA NR XIII/105/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 20 CZERWCA 2011 R. W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIAŁYSTOK


Zarządzenie Nr 2/2017 DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 78 W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 12.01.2017R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ