1.Rozmowa nt. wiersz B. Formy „Marcowe kaprysy”

Cele:

- zapoznanie z treścią wiersza

- poszerzanie słownictwa o wyrazy związane z pogodą

- zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w pogodzie w marcu

 

Ja jestem marzec, ja wam pokażę

jak dobrze mieszać pogodę w garze.

Zanim na dobre wiosna przybędzie

ja ślady zimy zostawię wszędzie.

Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy

i jeszcze trochę śnieżek poprószy.

To jeszcze chłodnym wiatrem powieję.

 

Pytania skierowane do dziecka nt wiersza:

- o jakim miesiącu była mowa w wierszu?

- jaka była wtedy pogoda?

- w jakim naczyniu mieszał marzec pogodę?

- co marzec wrzucał do garnka?

 

2. Zapoznanie z przysłowiem : „w marcu jak w garncu”

Należy wytłumaczyć dzieciom za pomocą rekwizytów powyższe przysłowie. W tym celu należy przygotować: garnek, dużą łyżkę, warzywa (minimum 4 różne np. marchewka, ziemniak, cebula, burak).

Każde warzywo będzie symbolem innego stanu pogody np.:

Ziemniak - deszcz

Marchewka - słońce

Cebula - wiatr

Burak - śnieg

Por - burza

Do garnka wrzucamy po kolei poszczególne warzywa mówiąc jaką pogodę oznaczają. Mieszamy je dużą łyżką w garnku i wyjaśniamy dzieciom, że tak samo marzec miesza pogodę, czyli możemy spodziewać się zmiany różnej pogody nawet w ciągu dnia.