„Zdrowo - kolorowo”

Rozmowa z dzieckiem na temat zdrowych i niezdrowych produktów. Należy wykorzystać do tego dostępne obrazki np. z gazetek reklamowych lub prawdziwe obrazki. Muszą się tu znaleźć: pieczywo, ser, wędliny, masło, warzywa, pasta czekoladowa, napoje słodzone, batoniki itp. Następnie proszę podzielić na produkty:

-zdrowe i niezdrowe

-te, które trzeba jeść codziennie i te, które można od czasu do czasu

Dzieci uzasadniają swoje wybory na podstawie swojej wiedzy, wyjaśniają dlaczego należy jeść warzywa i do czego służą zioła?

Naklej na jedną kartkę wycięte obrazki z produktami zdrowymi, na drugą kartkę obrazki z produktami niezdrowymi. Następnie dziecko nazywa przyklejone produkty na jednej kartce, potem na drugiej.

Cele:

-rozwijanie słownictwa czynnego dziecka

- klasyfikowanie produktów dnia codziennego według cechy: zdrowy- niezdrowy

- poznawanie zasad racjonalnego odżywiania się

- rozwijanie umiejętności dokonywania dobrych wyborów

- rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami

 

„W kuchni”- samodzielnie przygotowywanie kanapek

Z pokrojonych przez dorosłego produktów: pieczywa, wędliny, serów, pomidorów, ogórków, papryki i zielonej rzeżuchy dzieci komponują kanapki, które następnie zjadają razem z opiekunem. Podczas pracy dorosły z dzieckiem prowadzi rozmowę na temat wykonywanych czynności.

Uwaga:

-Należy zwrócić uwagę na konieczność umycia rąk przed przystąpieniem do pracy w kuchni,

-Należy zwrócić uwagę na bezpieczne korzystanie z noża podczas smarowania pieczywa (nóż  

 dla dziecka powinien być plastikowy lub drewniany)

-Rodzice podczas degustacji  zachwalają przygotowane przez dzieci kanapki

-Po zakończeniu przygotowywania kanapek należy uporządkować miejsce pracy

Cele:

-rozwijanie samodzielności dziecka

-rozwijanie poczucia wspólnoty i współdziałania

-wdrażanie do spożywania zdrowych posiłków

-rozwijanie poczucia własnej wartości, poczucia satysfakcji

 

„Zdrowie na co dzień”

Wydrukuj kartkę, rozetnij wzdłuż linii obrazki. Zadanie dla dziecka polega na poprawnym ułożeniu historyjki obrazkowej  wg kolejności zdarzeń, następnie opowiedzeniu co się zdarzyło?

Cele:

-wdrażanie do mycia owoców i warzyw przed spożyciem oraz rąk przed jedzeniem

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, przewidywania pewnych skutków zmian

-rozwijanie umiejętności posługiwania się mową powiązaną

-zwrócenie uwagi na poprawne budowanie zdań