Kontakt

Przedszkole otwarte jest od 6.30 do 17.30

Przedszkole Samorządowe Nr 78

ul. Zagórna 2/3

15-820 Białystok

tel. /85/ 6534648

 

www.przedszkole78.bialystok.pl

e-mail: ps78@um.bialystok.pl

 

Kontakty z dyrektorem przedszkola codziennie

w godzinach 8:00 – 15:00 lub prosimy umawiać się telefonicznie.

 

 Kontakty indywidualne z nauczycielami poszczególnych grup drogą mailową:

Grupa I         ps78bial.grupa1@gmail.com

Grupa II        ps78.bial.gr2@gmail.com

Grupa III       ps78.bial.gr3@wp.pl

Grupa IV       ps78.grupa4@o2.pl 

Grupa V        ps78.bial.gr5@gmail.com

Grupa VI       ps78.gr6@wp.pl

Grupa VII      ps78.bial.gr7@gmail.com

Grupa VIII     ps78.bial.gr8@wp.pl

 

Kontakty indywidualne z nauczycielkami: 

Grupa I – pierwszy wtorek miesiąca – 16:30 – 17:00

Grupa II – pierwsza środa miesiąca – 15:30 – 16:00

Grupa III – pierwszy poniedziałek miesiąca – 16:30 – 17:00

Grupa IV – pierwszy czwartek miesiąca – 16:30 – 17:00

Grupa V – pierwszy czwartek miesiąca – 16:30 – 17:00

Grupa VI – pierwszy czwartek miesiąca – 16:00 – 16:30

Grupa VII – pierwszy czwartek miesiąca – 15:30 – 16:00

Grupa VIII - pierwszy czwartek miesiąca - 16:00 - 16:30

lub prosimy umawiać się telefonicznie