WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU

            Dnia 11.03.2020r, pięciolatki z grup V i VII były na wycieczce celem, której było kształtowanie postawy proekologicznej u dzieci. Ponadto przedszkolaki poznały sposoby ekologicznego przetwarzania śmieci.

Taka forma zajęć zachęciła dzieci do dbania o środowisko naturalne i do segregowania śmieci.