PRZEDSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O POLSCE

            Dnia 18.02.2020r. reprezentanci z grup V,VI,VII,VIII uczestniczyli w „Turnieju Wiedzy o Polsce”. To wydarzenie było ważnym wyzwaniem dla przedszkolaków, gdyż zmagały się one z pytaniami i zadaniami dotyczącymi naszej ojczyzny. Zabawy i zadania dostosowane były do możliwości i umiejętności dzieci.

Celem turnieju było kształtowanie postaw patriotycznych, utrwalanie wiadomości o Polsce, rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, wdrażanie do współzawodnictwa.