„JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY” – warsztaty przedszkolaków

            Już od najmłodszych lat warto uczyć dzieci zachowań w przypadku niebezpieczeństwa czy zagrożenia życia. Nasze przedszkolaki dnia 13.02.2020r. uczestniczyły w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonych przez przedstawicielkę GRUPY RATOWNICZEJ „NADZIEJA”. Podczas rozmowy pani instruktorka zapoznała dzieci z  zasadami udzielenia pomocy poszkodowanym, a następnie przedszkolaki doskonaliły tę umiejętność na fantomie.