„PRZEDSZKOLAK BEZPIECZNY NA DRODZE” – wycieczka na skrzyżowanie

          W miesiącu wrześniu dzieci ze starszych grup poznawały zasady ruchu drogowego. W tym celu udały się na pobliskie skrzyżowanie.

Podstawowe zasady kształtujące postawy i zachowania właściwego przestrzegania zasad ruchu drogowego:

  • Poruszamy się po chodniku!
  • Nie wybiegamy na ulicę!
  • Przez jezdnię przechodzimy w miejscach wyznaczonych, na pasach.
  •  Na światłach zawsze przechodzimy tylko na zielonym!
  • Jeśli przechodzimy przez jezdnię w miejscu bez sygnalizacji świetlnej, zatrzymujemy się przed wejściem na jezdnię i sprawdzamy, czy nic nie jedzie samochód: rozglądamy się lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.

            Uczenie dzieci właściwych zachowań na drodze już od najmłodszych lat ukształtuje u dzieci w przyszłości poczucie samodzielności i bezpieczeństwa na drodze.